Uwielbienie z Ducha Świętego

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Wtedy rzekła Maryja:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Łk 1, 39-55

Spróbuj wyobrazić sobie scenę z dzisiejszej Ewangelii, w której przepięknie działa Duch Święty. To z Niego wydobywają się słowa poznania, uniżenia, uwielbienia, radości i najczystszej miłości. Zobacz okrzyk św. Elżbiety, która zostaje napełniona Bożym Duchem. Od razu Duch Święty ogłasza przez nią, że Maryja jest błogosławiona. Błogosławione jest także Jej Dziecię, które Elżbieta nawet nazywa Panem. Z ust mamy św. Jana Chrzciciela płynie także piękna pochwała za heroiczny akt wiary Maryi, w którym powiedziała swoje TAK.

Maryja słysząc swoją krewną widzi od razu działanie Ducha Świętego i sama przepełniona Nim uwielbia Boga za to, że wejrzał na Jej uniżenie. Wyśpiewuje wspaniały hymn ukazujący potęgę Boga i wielką łaskawość dla pokornych. Serce Maryi nie zatrzymuje na sobie żadnej pochwały i wielkości. Ona od razu całą chwałę oddaje Bogu. W Jej hymnie uwielbienia powinien odnaleźć się każdy wierny, aby dziękować Bogu za przyjście Syna Bożego, zbawienie oraz każdą łaskę;

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. So 3, 14-17

PAN JEST POŚRÓD CIEBIE, NIE BEDZIESZ SIĘ JUŻ BAŁA ZŁEGO. Usłysz te słowa! Wczoraj w Ewangelii były słowa Jezusa: JA JESTEM Z WAMI PRZEZ WSZYSTKIE DNI… Wierzysz w to? Nie lękaj się! PAN TWÓJ BÓG JEST POŚRÓD CIEBIE! A jeśli tak jest (A JEST) TO:

Bracia: Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Rz 12, 9-16b

Żyj tak jak radzi Jezus i święci! Idź drogą świętości. Roznoś wszędzie woń Ducha Świętego. Niech On króluje w Twoim sercu, wzroku, mowie, dotyku i uśmiechu!

Oto Bóg jest moim zbawieniem!
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą,
i On stał się moim zbawieniem. Iz 12, 2

Duchu Święty, dziękuję Ci za scenę z dzisiejszej Ewangelii. Prowadź mnie każdego dnia, abym wszędzie szedł pełen Twojej miłości i pokoju.
Maryjo, kochana Mamo, dziękuję za Twoje serce otwarte na Ducha Świętego. Wypraszaj nam Mamo pokorną otwartość na owoce, dary i charyzmaty Bożego Ducha.
Św. Elżbieto, długo czekałaś na syna. Jak wielka była Twoja radość z jego poczęcia, życia, a nawet śmierci, którą uwielbił Boga. Dzisiaj razem z Nim adorujesz w wieczności Trójcę Świętą. Proszę, wstawiajcie się za nami pielgrzymującymi do nieba, abyśmy przeszli wszystkie próby i czytali Boże znaki w codzienności.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSAŁWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY

Polecam w załączniku piękną medytację:

Dodaj komentarz