Majestat Komunii Świętej

Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 54-56

Jezus wędruje. Wszędzie, gdzie przechodzi, widzi chorych i cierpiących. Ludzie biegają po całej okolicy, żeby tylko zobaczyć wielkiego Nauczyciela i Jego cuda. Przynoszą także wielu potrzebujących na otwarte miejsca, aby mogli chociaż dotknąć Jezusa.

Może nabiegałeś się już sporo za Chrystusem i użyłeś już wiele sposobów, żeby doprowadzić kogoś do kościoła, sakramentów, modlitwy i czytania Pisma świętego. Czyń to dalej i bądź pięknym świadkiem Bożej miłości. Oczywiście nie od razu każdy pójdzie za Twoją radę i przykładem. Nie każdy dotknie Jezusa natychmiast z wielką głębią serca. Niektórzy dotkną najpierw tylko zewnętrznie, a potem przyjdzie czas na dotyk wewnętrzny.

Są jednak miejsca otwarte, do których Jezus pragnie iść w Tobie. Ty otworzyłeś swoje serce na Jego sakramentalną obecność. ON W TOBIE JEST. Każdy Twój dotyk, gest, słowo, przekazanie jakiegoś obrazka świętego może być z tchnienia Ducha Świętego i dla kogoś to będzie pierwszy od dawna dotyk bezinteresownej miłości. Takimi przestrzeniami otartymi są miejsca z naszej codzienności: dom, praca, szkoła, ulica, sklep itd. Idźmy więc z radością i Bożą miłością w ten kolejny piękny tydzień!

Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem arki, że okrywały arkę i jej drążki z wierzchu. W arce nie było nic, oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej.

A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska napełniła dom Pański. Wtedy przemówił Salomon: «Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Już zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki». 1 Krl 8, 6-7. 9-13

,,Wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego” – jak przeczytałem te słowa, to od razu w sercu zobaczyłem obraz: że kapłan wprowadza Jezusa w Komunii świętej do sanktuarium świątyni Ducha Świętego (ciało każdego człowieka), do Miejsca Najświętszego (serca człowieka).

Zobacz dzisiaj w takiej głębi swoje spotkanie z Jezusem na Eucharystii. On najpierw mówi do Ciebie. Przychodzi w słowie Bożym. Słuchasz, a potem patrzysz na uobecnienie Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Wreszcie nadchodzi moment przyjęcia ŻYWEGO JEZUSA do serca. Czy wierzysz w to? Posłuchaj tej, która uwierzyła;

Przychodzi On niekiedy z taką wielmożnością, iż niepodobna, żadną miarą wątpić, że to On, Pan sam we własnej osobie. Wówczas tak się okazuje Panem tej swojej gospody, że dusza jakoby przed Nim niszczeje i cała się czuje pochłoniętą w Chrystusie. O Jezu mój! kto zdoła wypowiedzieć ten blask Majestatu, w jakim się w takiej chwili objawiasz. – Św. Teresa od Jezusa

Słyszeliśmy o arce w Efrata,
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania,
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.
Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją,
a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości. Ps 132, 6-7.9

Czy dzisiaj zaśpiewasz za Psalmistą?
Słyszeliśmy o Jezusie w mojej parafii.
znaleźliśmy Go na Mszy świętej.
Wejdźmy do naszego mieszkania.
Padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.
Niech Twoi i moi kapłani w sprawiedliwość się odzieją,
a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości…

Proś o łaskę wiary w żywego Jezusa Sakramentalnego (patrz jak ukochał Go ks. Dolindo oraz św. o. Pio!). Módl się za swoich kapłanów, aby oni pierwsi zobaczyli Jezusa w całym Jego Majestacie, aby dotykali Go z taką miłością, że wszyscy otworzą się mocniej na łaskę wiary w Boga i Jego obecność pośród nas. Módl się o świętość kapłanów (zwłaszcza gdy przyjmują Jezus do serca).

Pamiętaj także, że abyś mógł zanieść Jezusa na otwarte miejsca do pogubionych, to najpierw sam musisz otworzyć swoje serce i być wewnętrznie otwartym na Jego żywą obecność. Proś o tą łaskę.

Gdy przystępując do Komunii świętej, wspomnę na to, że tenże sam ogromny Majestat, który oglądałam jest tu w Najświętszym Sakramencie obecny, albo gdy Pan, co często bywa raczy mi się widomie ukazać w Hostii, wtedy włosy mi powstają na głowie, i czuję się cała jakby unicestwiona. O Panie mój! gdybyś nie ukrywał tak wielkości Twojej, któżby się ważył przystąpić do Ciebie, i tyle razy takie nędzne, zmazane stworzenie łączyć z takim wielkim Majestatem? Bądź błogosławiony, Panie, iż tak przymierzasz dary Twoje do miary ułomności naszej, aby od używania tej łaski najwyższej nie odstraszała nas groza potęgi Twojej!” – św. Teresa od Jezusa

Panie Jezu, uwielbiam Cię w każdej Komunii świętej. Dziękuję za to uniżenie się do mnie słabiutkiego i nędznego, aby mnie pokrzepić i dać siłę do kochania i wytrwania przy Tobie. Cały pragnę żyć dla Ciebie i zanosić Twoją woń, gdziekolwiek mnie poślesz.
Maryjo, kochana Mamo, proszę, wstawiaj się za każdym, kto jeszcze jest zamknięty na żywą obecność Twego Syna. Pomóż zagubionym powrócić do Źródła Wody Żywej.
Św. Józefie, dziękuję za Twoje płonące serce i spojrzenie na Jezusa. Wstawiaj się za mną, abym i ja płonął z miłości do Niego.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Słucham pierwszego załącznika i już dotyk serca: ON SIĘ NAM DAJE CAŁY…

oraz

oraz

Dodaj komentarz