Krzyk ubogiego

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je». Łk 8, 19-21

Wyobraź sobie powyższą scenę, w której Jezus mówi do mamy oraz uczniów, że jego rodziną są ludzie słuchający Bożych słów i wypełniający je. Zobacz reakcję Maryi oraz Jego najbliższych. Matka Boża z pewnością rozważała te słowa w swoim sercu. Uczniowie może zaczęli zastanawiać się nad tym i wywnioskowali, że trzeba zawsze słuchać Boga i żyć według Jego słowa.

Ilu ludzi tak naprawdę słucha Boga i wypełnia Jego wolę? Kto w ten sposób należy do najbliższej rodziny Jezusa? Jak odnaleźć kryteria tej przynależności? Które z Bożych słów wydają się być najważniejsze do codziennego wypełniania? Z pewnością priorytetem jest miłość do Boga i ludzi. Jak przejawia się ta miłość do Boga według Pisma świętego? Mnie osobiście najbardziej odpowiadają słowa: ,,Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”. (J 6, 56).

Aby spożywać Ciało Jezusa, trzeba regularnie przystępować do sakramentów świętych. Spowiedź i Eucharystia powinny być czymś całkowicie naturalnym dla każdego prawdziwego chrześcijanina. Te dwa skarby pozwalają w pełni jednoczyć się z Jezusem. Dzięki nim człowiek ma wewnętrzną pewność, że Pan Bóg jest w Jego sercu i może poprowadzić Go przez każdy dzień.

Niestety jest bardzo dużo ludzi, którzy nie żyją w jedności sakramentalnej z Chrystusem. Czuję, że Bóg zaprasza każdego wiernego (a przede wszystkim księży), aby wyjść do tych pogubionych braci i sióstr. Oni często z płaczem czekają na ratunek. Nawet dzisiaj o wschodzie słońca słuchałem bezdomnego, który płakał na klatce w nocy. Łzy same cisną się mu do oczu, gdy myśli o swoim życiu, rodzinie i bolesnych doświadczeniach. Dał mi nawet numer do żony, aby spróbować porozmawiać z nią.

Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. Prz 21, 13

Poproś dzisiaj Jezusa o łaskę słyszenia krzyku ubogich braci i sióstr, którzy pogubili się i oddalili się od Boga. Może to będzie słaba motywacja, ale taką miłosierną postawą i obdarzaniem miłością najuboższych zaskarbisz sobie wiele łask u Twego Pana i Zbawcy. Pozwól Mu działać w Twoim życiu. Bądź prawdziwym świadkiem miłości Jezusa Chrystusa!

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa
i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,
bo radość mi przynoszą. Ps 119, 34-35

Panie, bycie Twoim sługą jest najczystszą radością jakiej mogłem kiedykolwiek doświadczyć. Chwała Tobie Panie!

Polecam także załączniki dające światło na życie najuboższych:

oraz

https://vod.tvp.pl/video/studio-raban,11082018,38180098

oraz

Dodaj komentarz