Odpowiedź na samotność

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą». Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». Mt 12, 46-50

Wyobraź sobie najbliższych Jezusa, którzy nie mogą z Nim porozmawiać… On cały czas jest pochłonięty byciem pośród ludzi i głoszeniem im Ewangelii… W pewnym momencie proszą, aby ktoś zawołał Jezusa… Jakże wielkie musi być ich zdziwienie, gdy słyszą, że rodziną Jezusa są wszyscy, którzy pełnią wolę Boga…
Spróbuj teraz zobaczyć siebie w tej scenie… Czy widzisz jak bardzo jesteś bliski Jezusowi?… Czy pełnisz Jego wolę?… Czy dzisiejsze Słowo jest odpowiedzią na Twoją samotność?… Czy w drugim człowieku dostrzegasz brata/siostrę w Chrystusie Panu?… Czy zależy Ci na drugim człowieku tak samo, jak na sobie?… Czy jesteś już człowiekiem prawdziwej wiary i miłości?
Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mogę należeć do Twojej rodziny… Dziękuję za umiłowanie pełnienia Twojej woli… Wiem, że wielokrotnie upadam, ale z radością pragnę zawsze wracać do Ciebie… Przy Tobie zawsze jest pełnia mojego szczęścia…

Dodaj komentarz