Jezus zwyciężył – to dokonało się!

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę
i głosić dzieła Pana. Ps 118, 16-17

Ten dzień nadał sens każdemu ludzkiemu istnieniu. Odtąd wszyscy ludzie wierzący mają mocną nadzieję, a nawet pewność, że nie skończą swojego życia w grobie. Chrystus – Pan życia i śmierci powstaje z martwych, aby każdy człowiek już dzisiaj powstał z grzesznego życia i narodził się do nowego życia w Duchu i prawdzie. Takie narodziny prowadzą do chwalebnego zmartwychwstania w Królestwie Niebieskim. Trwaj w szczerym dziękczynieniu przez ten dzień, oktawę i całe życie. Wychwalaj Pana, który nadał prawdziwy sens Twojemu życiu.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. /Sekwencja Wielkanocna/

Panie, dziękuję za nowe życie, za sens istnienia. Dotnij dzisiaj swoją łaską wszystkich niedowiarków.

oraz

oraz

Dodaj komentarz