Śmierć grzechowi – życie Chrystusowi!

Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Rz 6, 3-11

Jaki jest sens tej śmierci? Czy masz w niej swój udział? Czy potrafisz umrzeć dla grzechu, aby prawdziwie żyć dla Chrystusa? Od momentu chrztu świętego stałeś się wyjątkowym dzieckiem Bożym. Czy rozumiesz tą godność? Czy Twoje codzienne postawy świadczą o Twojej przynależności do Jezusa? Czy masz z Nim prawdziwie przyjacielską relację? Odpowiedz dzisiaj sobie i Jemu na te pytania. Poproś o prawdziwe, nowe życie, które będzie pełne Ducha Świętego, abyś mógł iść i przemieniać ten świat dla swojego Pana i Zbawiciela.

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». Mt 28, 8-10

Z pewnością pójdziesz nawiedzić dzisiaj grób Pana Jezusa. Podejdź do Niego z drżeniem serca. Usłysz Jego słowa: ,,Witaj!”. Uwierz w żywego Boga, który jest ponad grzechem, śmiercią i szatanem. Zaproś Go do serca. Niech te święta zasieją w Twoim sercu mocną wiarę i nadzieję w to, że Twoje życie jest w najlepszych rękach dobrego Boga. Zaufaj Mu wreszcie i przestań lękać się. On od zawsze był, jest i będzie przy Tobie.
Panie, dziękuję za Twoją Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie. Dziękuję za to, że nadałeś sens mojemu życiu i stale odnawiasz we mnie pragnienie większego oddawania się Tobie i Twojej woli. W Tobie jest światło, które rozjaśnia każdy mroczny skrawek mojego serca.

oraz

oraz

Dodaj komentarz