Umarli żyją

Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał». Łk 24, 2-6a

Te kilka słów wlewa w serce piękną nadzieję. Życie nie kończy się w grobie. Dzięki Męce, Śmierci i ZMARTWYCHWSTANIU Pana Jezusa mam pewność, że będę żył na wieki. Życie wieczne stało się faktem;

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. 1 Kor 15, 20-23

Panie, dziękuję Ci za wiarę w Twoje zmartwychwstanie i nasz udział nim. Proszę Cię, abyś prowadził mnie przez życie tak, bym mógł kiedyś powstać do życia w Twoim Królestwie.
Dzisiaj w sposób szczególny proszę za wszystkimi zmarłymi, którzy czekają na Niebo. Niech ta krótka modlitwa przybliży do Ciebie choćby jedną zapomnianą duszę.

Dodaj komentarz