Czy Ty jesteś Tym?

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»

W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». Łk 7, 18b-23

Czy Ty jesteś Tym? Czy wszedłeś kiedyś do kościoła i zadałeś takie pytanie? Czy miałeś odwagę zapytać Go, czy to On jest Twoim Wybawicielem? A może już od dawna to jest oczywiste dla Ciebie. Czy na pewno tak jest? To dlaczego tak często szukasz pocieszenia, ratunku, ukojenia w ludziach, rzeczach, zakupach, nałogu itd.? Czy nie za łatwo zapominasz, że Twoje serce przede wszystkim oczekuje i pragnie Jego?

Gdyby tak ktoś wysłał Cię do kościoła, żebyś upewnił się, czy tam jest żywy i prawdziwy Jezus, to z jaką informacją byś przyszedł? O jakim Jezusie byś opowiedział? A może opowiadałbyś tylko o jakimś księdzu albo jego pięknych słowach lub o wystroju świątyni, albo że był w kościele ten i ten…

Czy spotykasz w swojej świątyni żywego Boga działającego cuda? Czy doświadczyłeś już jakiego uzdrowienia? Jeśli nie, to otwórz się bardziej na łaskę wiary. Rozmyślaj słowo Boże. Idź i opowiadaj swoim bliskim, którzy nie praktykują o tym, co Bóg zdziałał w całej historii zbawienia. WIARA RODZI SIĘ ZE SŁUCHANIA. Pamiętaj o tym!

Ja jestem Pan i nikt poza Mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego boga oprócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Iz 45, 6b-7. 21b-22

Dzisiaj w całym pierwszym czytaniu słyszymy aż 4 razy: JA JESTEM PAN I NIE MA INNEGO. Może czas zakodować sobie to mocno w sercu i odrzucić wszystkie bożki, na których budujemy swoje życie, relacje i poczucie bezpieczeństwa…

Pan sam szczęściem obdarzy,
a nasza ziemia wyda swój owoc. Ps 85, 13

Jezu najdroższy, jedynie Ty jesteś pełnią szczęścia. Pozwól mi opowiadać o Tobie z wielką miłością.

Maryjo, kochana Mamo, stale wpatrująca się w odwieczne Szczęście, skieruj wzrok swoich duchowych dzieci na Twego Syna.

Dodaj komentarz