Jak odzyskać siłę?

Gdy chromy, uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: «Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Dz 3, 11-16

Jak wygląda Twoja kondycja duchowa, psychiczna i fizyczna? Czy czujesz się już bardzo zmęczony życiem i wszelkimi obowiązkami? Skąd czerpiesz wciąż nowe siły? Co jest Twoją najgłębszą motywacją?

Nie chcę dawać Ci teraz złotych rad na odzyskiwanie sił. Po prostu podzielę się z Tobą tym, że dla Jezusa wciąż chce mi się dawać z siebie maksa. Ja także jestem takim chromym z Ewangelii, któremu imię Jezus przywróciło i wciąż przywraca siły. Dzięki Bogu wciąż nie przestaje mi się chcieć kochać i działać na chwałę mojego Pana. Czuję się tak, jakbym był drzewem zasadzonym przy niewyczerpanym źródle, z którego spokojnie czerpię wszystkie siły witalne i duchowe.

Jeśli więc czujesz się mocno osłabiony – przyzywaj imienia Jezusa i proś o łaskę zdrowia i odzyskanie pełni sił.

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Łk 24, 35-43

Wczoraj podczas celebrowania Mszy świętej postanowiłem spontanicznie powiedzieć kilka słów o Ewangelii, w której był opis spotkania Jezusa z uczniami idącymi do Emaus. Dotknęło mnie wtedy mocno to, że serce uczniów pałało, gdy zmartwychwstały Chrystus wyjaśniał im w drodze Pisma, a potem poznali Go przy łamaniu chleba. Powiedziałem do ludzi na zakończenie Eucharystii, że przed chwilą widzieliśmy Pana, a nawet dotknęliśmy Go w Komunii świętej. Po czym dodałem: idźmy więc pełni pokoju do naszej codzienności i opowiadajmy ludziom, gdzie można spotkać Jezusa i odzyskać pełen pokój serca.

Ufam, że ta krótka refleksja uspokoi Twój zabiegany umysł i w razie problemów i wyczerpania będziesz wiedział gdzie pójść po odzyskanie sił i konkretną poradę.

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że wciąż odnawiasz moje siły i dajesz mi wewnętrzny pokój serca mimo wielu zobowiązań i odpowiedzialności. Chwała Tobie Panie.

PS Proszę Was dzisiaj o modlitwę za zaprzyjaźnioną bezdomną, która będzie miała dzisiaj operację. Wstawcie się za nią nie tylko o łaskę zdrowia, ale także o odwagę i siłę do wejścia w nowe życie, które Pan Bóg oferuje jej poprzez dobrych ludzi.

oraz

oraz

One Reply to “Jak odzyskać siłę?”

Dodaj komentarz