Posil się

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. J 21, 9-14

Wyobraź sobie Jezusa, który po pracy przygotowuje Ci posiłek i mówi ciepłym głosem: posil się. Dodam, że On czyni to po swojej śmierci. Czy taka sytuacja może zaistnieć w XXI wieku? Oczywiście, że tak. Właśnie po to Jezus został z nami na Eucharystii, aby mnie i Ciebie nieustannie pokrzepiać swoim słowem i Ciałem. Jeśli tylko masz wiarę w Jego obecność na każdej Mszy, to będziesz doznawał niezwykłych łask, a w Twoim sercu będzie stały pokój, którego nie zburzy żadna trudna sytuacja.

Jestem bardzo zbudowany, gdy patrzę na ludzi czerpiących siłę z codziennej Mszy świętej oraz częstych adoracji. Dla osób mało wierzących takie chodzenie do kościoła będzie stratą czasu i może nawet nie raz tacy ludzie podetną skrzydła tym chodzącym. Przyjdzie jednak taki czas, że zrozumieją i zwrócą honor. Warto w to wierzyć i nie złościć się na takich duchowo biednych ludzi.

Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Postawiwszy ich pośrodku, pytali: «Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?» Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni». Dz 4, 1-2. 7-12

Nie ma mocy w pieniądzach, znajomościach i w tym, co ludzkie. Prawdziwa moc jest w Jezusie Chrystusie i to On jest Panem życia i śmierci. On potrafi także wskrzesić i dać zmartwychwstanie. Kto to pojmie, będzie blisko Królestwa Bożego. Kto odrzuci tę prawdę, sam siebie wyklucza.

Życzę Ci silnej wiary i przemawiania z mocą Ducha Świętego tak, jak to czyni św. Piotr w Dziejach Apostolskich. Myślę, że jeśli będziesz zjednoczony z Panem Jezusem, to jeszcze wielu ludzi odważnie przyprowadzisz do Boga. Nie bój się tego wyzwania. To jest Twoje powołanie nawet jeśli jesteś w małżeństwie. Głoś ludziom żywego Chrystusa i pomagaj im podnieść się z sideł kłamstwa, beznadziejności i bezsilności.

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że stale wyprawiasz dla mnie niezapomnianą ucztę ze świecami, na której mówisz do mnie z miłością i karmisz mnie Twoim świętym Ciałem.

Jeśli znajdziesz czas, to obejrzyj załączniki, które pomogą Ci lepiej zrozumieć Mszę świętą:

oraz

One Reply to “Posil się”

Dodaj komentarz