Jak odzyskać siły i chęć do życia?

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Dz 3, 15-16

Piotr przemawia do ludzi, którzy są zdumieni uzdrowieniem chromego. Może czujesz się jeszcze gorzej niż ten biedny człowiek, który w imię Jezusa odzyskuje całkowite zdrowie. Czy Twoja wewnętrzna i zewnętrzna bezsilność zaczyna Cię przytłaczać? Jak z nią walczysz? Jakie podejmujesz starania? Z kim o tym rozmawiasz? Czy zwróciłeś się już do Dawcy życia? Czy zacząłeś żyć według Jego woli? Czy prawdziwie zaprzyjaźniłeś się z Nim? Czy wewnętrznie postanowiłeś oderwać się od zniewalających Cię grzechów?

Dla was najpierw wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów. Dz 3, 26

Bóg naprawdę pragnie dać Ci siłę do oderwania się od zła. Zaufaj Mu i przylgnij do Niego całym sercem. Zawalcz o czas dla Boga. Nie masz nic do stracenia, a do wygrania całą wieczność w przyszłości oraz poczucie bezpieczeństwa i pokoju tu na ziemi. Porozmawiaj dzisiaj z Jezusem o swojej bezsilności. Poproś pokornie o siły do życia i pełnienia Jego woli. Wejdź w prawdziwą, żywą relację z Panem i nie narzekaj, że coś jest niemożliwe. Z Nim naprawdę możesz osiągnąć tyle dobra, ile potrzebuje Twoje serce.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego». Łk 24, 36-48

Zobacz tę scenę swoim sercem. Stań pośród uczniów. Rozraduj się i podziękuj za światło umysłu, dzięki któremu rozumiesz odwieczny plan zbawienia. Przylgnij do Zmartwychwstałego i mów o Nim ludziom, którzy czują się bezsilni przez to, że pokładali ufność w sprawach tego świata. Pokaż im, że prawdziwa siła płynie z relacji z Bogiem.
Panie, dziękuję za kolejne spotkanie z Tobą w Twoim słowie. Dziękuję za siłę do życia i pokonywania wszystkich trudności.
Dzisiaj polecam film, który doda Ci sił:

Dodaj komentarz