Działanie łaski Bożej

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.

A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was». Mt 10, 7-13

Bliskie już jest królestwo niebieskie. Jak mówi sam Jezus, to królestwo jest na wyciągnięcie ręki. Kto słucha Jego słów i wypełnia je, ten sercem jest już w Bożym królestwie i nie lęka się niczego. Taki człowiek niesie innym Dobrą Nowinę, a Bóg potwierdza jego głoszenie mniejszymi i większymi cudami. Wierni uczniowie Chrystusa są zwiastunami pokoju. Gdziekolwiek udadzą się, pragną przekazywać pokój Chrystusa. Niestety zawsze pojawi się ktoś, kto nie będzie chciał łaski Bożej i pogardzi najwyższym Dobrem. Taka osoba nie otrzyma Bożego pokoju i będzie dalej cierpiała na własne życzenie.

W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. Dz 11, 21b-26; 13, 1-3

Dzisiaj potrzeba wciąż nowych, gorliwych, świętych pasterzy, wychowawców, rodziców, którzy otworzą serca na Boże słowo i będą głosić Ewangelię w swoich parafiach, rodzinach i szkołach. Jest ogromna potrzeba, aby było więcej osób pełnych Ducha Świętego i wiary, które pomogą odbudować szacunek do wartości chrześcijańskich. Bóg naprawdę może uczynić wiele przez kilka świętych osób. Potrzeba uwierzyć w te słowa i iść za nimi, aby Bóg mógł przemieniać tą ziemię.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mt 28, 19a. 20B

Panie Jezu Chryste, dziękuję za łaskę wiary i codzienne napełniania darami, owocami i charyzmatami Ducha Świętego. Będąc z Tobą Panie, nie lękam się żadnych przeciwności w ewangelizacji. Działaj Panie Jezu i błogosław mi oraz tym, do których stale wychodzę.
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, proszę, wstawiaj się za współczesnymi uczniami, którzy nie zawsze mają odwagę wyjść do ludzi w głębi duszy oczekujących Dobrej Nowiny.
Św. Józefie, proszę, wstawiaj się razem ze świętymi za Kościołem pielgrzymującym, aby nie ustawał w wysiłkach ewangelizacyjnych.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz