Duchowe olśnienie

Bracia: Aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na sercach synów Izraela. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś – to Duch, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.

Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. 2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6

Gdzie jest Duch Pański – tam wolność. O gdyby tak każdy mógł doświadczyć tej najgłębszej wolności, blasku Ewangelii, najczulszej miłości Boga Ojca, Syna Bożego, Ducha Świętego oraz matczynej troski i opieki Maryi… Nie daj się zaślepić bożkom tego świata, które odciągają Cię od pełnej Prawdy. Jeśli widzisz w sobie jeszcze jakąś ciemność, to zaproś tam Ducha Świętego z Bożym światłem. Bóg rozkaże ciemnościom, by zajaśniały światłem!

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza». Mt 5, 21-26

O, jak wielka ciemność jest w sercach osób, które wyzywają się od bezrozumnych, bezbożnych itp. ciężkich słów. Nie wchodź nigdy w takie oceny, krytyki i obmowy. Przeproś dzisiaj Boga i ludzi (na razie na osobistej modlitwie) za wszystkie kolce, które wbiłeś w serca osób za mało kochanych przez Ciebie. Błagaj Boga, aby wybaczył Ci pyszne wynoszenie się ponad innych. Proś o pełne pojednanie, aby świat prawdziwie zobaczył, że dążysz do jedności. Trwaj przed Bogiem w uniżeniu i nie mów już nic złego na ludzi. Znaj swoją biedę i pokutuj za zło, które już wyrządziłeś.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. J 13, 34

Kochany Boże, pełen miłosierdzia, zmiłuj się nade mną grzesznikiem i uzdrów mnie z wszelkiej oceny. Proszę, rozjaśnij wszystkie ciemne miejsca mojego serca i umysłu. Pomóż mi trwać w uniżeniu przed Tobą i ludźmi. Kochaj przeze mnie tak, jak Ty tego pragniesz. Oddaję się Tobie w całej mojej nędzy.
Maryjo, kochana Mamo, proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy budowali pokorne relacje prowadzące do jedności dzieci Bożych. Niech ludzie poznają, że mają jednego Tatę w niebie i jedną Mamę.
Św. Józefie, opiekuj się nami, tak często upadającymi przez swoje ułomności. Polecaj nas Bożemu miłosierdziu.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz