Prawo miłości i wierności

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie (…) Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. Mt 5, 17. 21-24. 27-28. 31-34a. 37

Dzisiejsze słowa Jezusa dotkną wielu serc. Powyższa nauka jest tak przejrzysta, że nie potrzeba wiele pisać. Niejasna może być jedynie kwestia oddalenia żony ze względu na nierząd. Otóż chodzi tutaj o dwie sytuację. Pierwsza dotyczy osób żyjących tak, jak mąż z żoną mimo, że są w niesakramentalnych związkach. Takie osoby cudzołożą i powinny rozejść się do momentu, w którym zawrą sakramentalne małżeństwo. Natomiast druga sytuacja dotyczy jawnego cudzołożenia jednej ze stron w małżeństwie. W takiej sytuacji osoba dochowująca wierności nie może tolerować trójkąta małżeńskiego. Dlatego też powinna odejść od niewiernego małżonka, podjąć pokutę i czekać na jego nawrócenie. Trudna to nauka, ale taka jest Ewangelia, której sensem jest głęboka miłość, w którą wpisana jest także konkretna ofiara, cierpienie i przebaczenie. Dodam, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli masz podobną sytuację, to już teraz podejmij konkretną walkę, a zobaczysz, że przyjdzie czas Twojego głębokiego nawrócenia i głoszenia ludziom Prawdy – Jezusa Chrystusa.
Wybierz życie zgodne z Ewangelią Jezusa, a nie świata;

Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. 1 Kor 2, 6

Nie daj się zwieść nauce tego świata. Każdego dnia wybieraj doskonałe prawo Boże, a osiągniesz wspaniałą nagrodę;

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Syr 15, 15-17
Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują». 1 Kor 2, 9

Panie, prowadź mnie według Twojej świętej woli!

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia
i szukają Go całym sercem.
Ty po to dałeś swoje przykazania,
aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi
ku przestrzeganiu Twych ustaw.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa
i zachowywał je całym sercem. Ps 119, 1-2. 4-5. 33-34

2 Replies to “Prawo miłości i wierności”

 1. Naprawdę
  Nauki Jezusa i wiara w Boga
  ma tyle wspólnego z BOGIEM
  co demokracja z partiami politycznymi .

  Religia to polityka
  które nie ma nic wspólnego
  z czymś ci jest dobre dla ludzkiej duszy
  Ani z planem Boga .

  Religia kościoła katolickiego
  To przedłużenie rządów i panowania
  Cesarstwa rzymskiego .

  Cesarstwo rzymskie wchłonęło
  Chrześcijaństwo Jezusa
  I jego nauczanie
  I przekwalifikowalo się ns religie celem dalszej ekspansji podboju świata .

  To dlatego jest takie zakłamanie wśród księży i papieży
  Bo żaden z nich nie zna nauk Jezusa
  Żaden z nich nie powtórzył cudów Jezusa
  Żaden z nich nie idzie ścieżką Jezusa
  Dlatego tak wieke spraw nie gra w watykanie
  Bo nie sa przykładem tego czego sami nauczają .
  To senatorowie z cesarstwa rzymskiego .
  Gdzie panowała pedofilia
  Homoseksualizm
  Przekupstwo zakłamanie
  Walka o władze
  I Ty Brutusie przeciwko mnie ?

  1. Nie obrażaj Boga i nauki Jego syna Jezusa jeśli nie udało Ci się jej poznać.Ewangelia po wstąpieniu Jezusa do nieba, jest głoszona przez zwykłych, słabych i grzesznych ludzi,których czyny są z upodobaniem nagłaśniane i komentowane.Chcąc jednak poznać prawdziwe Chrześcijaństwo i prawdziwą naukę Chrystusa, należy skupić się na rozpamiętywaniu życia ludzi błogosławionych i świętych,których nie brakuje zarówno w historii kościoła jak i w dzisiejszych czasach. Ci właśnie są przykładem tego co głoszą czego nauczają i w co wierzą.Twoja wypowiedź zanegowała męczeństwo wielu osób w tym księży którzy oddali i nadal oddają swe życie za wiarę.

Dodaj komentarz