Patrz na Jego Serce

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: «Kość jego nie będzie złamana». I znowu w innym miejscu mówi Pismo: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili». J 19, 33-37

Dzisiaj w sposób szczególny popatrz na Jezusa, któremu zadałeś śmiertelne rany poprzez grzech. Patrz na Jego Najświętsze Serce, które wciąż ma koronę cierniową, gdy widzi grzechy moje, Twoje i wszystkich ludzi. Czy On pragnie Twojego współczucia? Zatop się w Jego Sercu. Rozmiłuj się w Nim i zapragnij nieść zranienia swego Pana, aby ratować tych, którzy ślepo idą na zatracenie.

Tak mówi Pan: «Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości.

Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu, i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja – Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać». Oz 11, 1. 3-4. 8c-9

Miłowałem Ciebie, gdy jeszcze byłeś dzieckiem… Czytaj w ten sposób powyższy fragment. Poznasz serce kochającego Boga.

Bracia: Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich – zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, przez wiarę w Niego.

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Boga. Ef 3, 8-12. 14-19

Poznać przez Ducha Świętego NIEZGŁĘBIONE BOGACTWO CHRYSTUSA, być napełnionym całą PEŁNIĄ BOGA, To są moje jedyne pragnienia.

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Mt 11, 29ab

Najświętsze Serce Jezusa pozwól mi zatopić się w Tobie i kochać bez miary.
Maryjo, jutro będziemy dziękować za Twoje Niepokalane Serce. Już dziś proszę, przytul mnie do Twego Serca o wstawiaj się za mną, abym był cały dla Ciebie i przez Ciebie dla Trójcy Świętej.
Św. Józefie, Ty stale patrzysz na DWA SERCA, z których bije czysta miłość. Prowadź mnie do tych serc teraz i w wieczności.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz