Przymierze Miłości

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim». Mt 5, 17-19

Wypełniać przykazania z głębokiej miłości do Boga i uczyć innych, to jest piękne zadanie dla każdego wiernego. Tak idzie się do królestwa niebieskiego i prawdziwej wielkości w wieczności. Przykazania Boże nie są ciężkie dla tych, którzy szczerze kochają i uwielbiają Trójcę Świętą. Dla takich osób Boże Prawo jest piękną drogą, na której w pokoju serca kroczą i chcą jeszcze dawać z siebie więcej dla chwały Boga.

Bracia: Jeżeli dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy, to nie dlatego, żebyśmy uważali, iż jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia. 2 Kor 3, 4-6

Bądź sługą/służebnicą Nowego Przymierza Ducha. Pozwól Duchowi Świętemu, aby stale ożywiał Twoje serce płomieniem miłości. Módl się nieustannie aktami strzelistymi: PŁOŃ DUCHU ŚWIĘTY W MOIM SERCU, PŁOŃ… KOCHAJ WE MNIE WSZYSTKICH. UWIELBIAJ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ…

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,
prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Ps 25, 4b-5a

Duchu Święty, prowadź mnie Bożymi ścieżkami. Uświęć mnie w Prawdzie. Pouczaj mnie, abym nie schodził z Bożej drogi, a gdy tylko zagubię się choćby na chwilę, to proszę, pomóż mi natychmiast wrócić na drogę do królestwa Bożego.
Maryjo, kochana Mamo, prowadź nas do Twego Syna piękną droga przykazań. Wypraszaj nam gorącą miłość w sercu, abyśmy nie czuli się kłamliwie zniewalani przykazaniami. Pomóż nam dostrzec prawdziwe piękno Bożej drogi.
Św. Józefie, opiekuj się nami w drodze do królestwa niebieskiego, abyśmy mogli razem uwielbiać Trójce Świętą.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dzisiejszy załącznik zaprosi Cię do głębszej miłości:

Dodaj komentarz