Duchowe góry

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» Mk 9, 2-7

Podczas czytania dzisiejszej Ewangelii po raz kolejny wychodzę na górę przemienienia. Ostatnio zauważam, że każda Ewangelia jest dla mnie takim wyjściem na duchową górę z moim Mistrzem i Panem. W tych ewangelicznych obrazach zachwycam się chwałą Bożą, mądrością, siłą łaski, miłosierdziem, niezwykłym planem Bożym, a przede wszystkim MIŁOŚCIĄ. Doznaję prawdziwego umocnienia podczas tych duchowych spotkań. Czy Ty też tak masz? Jeśli tak, to wchodź codziennie na górę z Jezusem poprzez czytanie słowa Bożego.

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę». Rdz 22, 1-2

Abraham to dopiero miał wejście na górę. Iść na górę, na której zabije się ukochanego, jedynego syna, ponieważ tego żąda Bóg… Niesamowite jest pokorne posłuszeństwo Abrahama i zawołanie: Oto jestem. On pragnął wypełniać wolę Bożą, choćby była najcięższa i najboleśniejsza dla niego. Przeszedł zwycięsko próbę miłości i ofiarował w sercu wszystko dla Boga (także syna).

Zastanów się teraz, jakiej ofiary żąda od Ciebie Bóg? Czy jesteś w stanie oddać Mu wszystko? I nie mówię tylko o rzeczach materialnych, przyzwyczajeniach, przyjemnościach, ale przede wszystkim o tych, którzy są dla Ciebie ,,wszystkim”. Nie bój się tej ofiary. Posłuszeństwo Bogu będzie dla Ciebie największym błogosławieństwem. Jeśli duchowo poddasz się woli Bożej we wszystkim, także w najtrudniejszych sprawach, których może nawet nie rozumiesz po ludzku, to w swoim czasie zrozumiesz wszystko. Wytrwaj w tych doświadczeniach.

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
«Jestem w wielkim ucisku». Ps 116, 10

Ufaj, ufaj, ufaj… Patrz na Jezusa ukrzyżowanego i módl się razem z Nim, za tych którzy nie poznali ukrzyżowanej Miłości.

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Rz 8, 31b-32

Boże, kochany Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, dziękuję za objawienie Miłości i prowadzenie każdego dnia ku wiecznemu uwielbieniu w królestwie niebieskim. Dziękuję za łaskę trwania w miłości, ufności i wierze. Nie lękam się przeciwności.

Maryjo, kochana Mamo, która weszłaś na najcięższą górę świata i pokornie oddałaś swego Syna w ofierze, proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili ofiarować Bogu wszystko i ukochali Go całym sobą.

oraz

Dodaj komentarz