Niezawodne lekarstwo na smutek

Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» Łk 24, 15-21a. 25-27. 31-32

Wyobraź sobie, że w Twoje smutne życie wkracza Jezus. On niepostrzeżenie dołącza się do Ciebie, gdy Ty rozpamiętujesz jakieś stare lub niedawne smutki. Usłysz Jego pytanie dotyczące Twojego zmartwienia. Po czym zacznij wsłuchiwać się w Jego wyjaśnienia dotyczące wiary, życia i Twojego zbawienia. Pozwól Mu mówić. Daj Mu czas i miejsce. Otwórz serce na każde słowo i gest. Nasycaj się Jego obecnością. Przeżyj prawdziwie duchowy spacer z Jezusem. To doświadczenie może zachęcić Cię do częstego bycia blisko Jezusa na Eucharystii i modlitwie oraz podczas osobistej lektury Pisma świętego. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Podejmij wyzwanie codziennego spotykania się z Jezusem w Słowie Bożym. Jeśli zaczniesz robić to z radością i regularnością, to Twoje życie znowu wróci na dobre tory, a smutek odejdzie w niepamięć. Bóg naprawdę pragnie rozpalić Twoje serce swoim słowem. Zaufaj Mu.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Ps 16, 8. 11

Panie, dziękuję za to, że pozwoliłem mi pokochać Twoje słowa. Ta przygoda trwa już 16 lat. Każdy dzień z Tobą jest piękny i pasjonujący. Prowadź mnie, abym tak, jak Ty przyłączał się do zasmuconych uczniów. Wyjaśniaj im przeze mnie Pisma i otwieraj im oczy swoją łaską.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. Por. Łk 24, 32

Dzisiejsze załączniki dadzą Ci mocnego kopa do czytania Pisma świętego:

oraz bardzo wzruszające wykonanie Psalmu 61

oraz

One Reply to “Niezawodne lekarstwo na smutek”

Dodaj komentarz