Wytrwałość i pokora Ojca Pio

Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości». Łk 8, 15

Pewnie wiele razy słuchałeś już Słowa Bożego. Gdybyś zliczył wszystkie Msze święte, nabożeństwa, katechezy, rekolekcje oraz osobiste pochylanie się nad natchnionymi tekstami, to może okazać się, że Twoje serce dostało już potężny ładunek wspaniałych, budujących treści. Czy widzisz po swoim wnętrzu, że jest w nim to wielkie bogactwo? A może zauważasz, że ktoś okrada Cię z tego cennego skarbu. Co zrobić, aby wytrwać przy Bogu i Jego słowie? Jak zachować je w szaleńczym tempie XXI wieku? Jak wzrastać i nie poddawać się przeciwnościom?

Wydaje mi się, że pomóc może dzisiejszy patron św. Ojciec Pio, który w relacji z Jezusem Chrystusem osiągał prawdziwe wyżyny. Ten wielki święty przeszedł wiele życiowych prób, a mimo to stale ufał Bogu. Wierni wspominają, że Jego służba podczas celebrowania sakramentów była prawdziwym zatopieniem się w tajemnicy, którą sprawował. Gesty i słowa św. Ojca Pio świadczyły o niezwykle szlachetnym sercu, które kryło się w tym skromnym człowieku. Bóg wiele dobrego uczynił przez niego i do tej pory dokonuje wspaniałym cudów za Jego wstawiennictwem.

Myślę, że warto poprosić dzisiaj Boga za wstawiennictwem św. Ojca Pio o łaskę wytrwałości i pokory oraz o mężne znoszenie życiowych przeciwności. Ten św. podobno bardzo pomaga podczas egzorcyzmów. Dlatego też można poprosić go o ochronę przed złymi mocami, które wkradają się do serca i okradają z Bożego Słowa oraz pięknych natchnień.

Postanów sobie zawalczyć dzisiaj o swoją świętość. Proś o wsparcie nie tylko św. Ojca Pio, ale i całe niebo. Orędownicy z góry są nam bardzo potrzebni. Sam przyzywam ich codziennie i czuję wielkie wsparcie.

Św. Ojcze Pio, proszę Cię dzisiaj o wstawiennictwo. Moje serce kocha już Chrystusa i wpatruje się w Niego każdego dnia. Wiem jednak, że mogę jeszcze bardziej zatopić się w tej odwiecznej tajemnicy Bożej obecności. Uproś mi łaskę głębszego zjednoczenia się z Chrystusem, abym mógł przybliżać do Niego ludzi, którzy zaczęli wątpić w Jego obecność, miłość i miłosierdzie.

oraz

Dodaj komentarz