Strzeż się chciwości

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 1 Tm 6, 6-12

Przeczytaj jeszcze raz powyższe rady św. Pawła. Zagłębiaj się całym sercem w zdanie po zdaniu. Po czy spójrz na swoje życie i codzienne dążenia. Czy jesteś wolny od chciwości i nieustannego pragnienia, aby mieć więcej marności? Czy potrafisz cieszyć się z tego, co masz? Jeśli okaże się, że Twoje serce jest na skraju przepaści i mało brakuję do całkowitego zatracenia siebie, to zacznij błagać z całych sił o uzdrowienie z tych ziemskich zniewoleń. Proś Boga o pełną wolność od pieniędzy i wszystkiego, co jest z nimi związane. Posługuj się nimi tyle, ile musisz. Nie pozwól, aby one zniszczyły Twoją relację z Panem.

Gdy zaczniesz widzieć to, co jest naprawdę wartościowe, to szybko staniesz się Bożym wojownikiem. Pójdź za natchnionymi słowami św. Pawła. Walcz w dobrych zawodach o wiarę i zdobywaj życie wieczne dla siebie i ludzi, których Pan postawi na Twojej drodze. Ta droga jest o wiele bardziej pasjonująca niż gromadzenie ziemskich marności, które na koniec okażą się jedną, wielką stertą śmieci.

Wczoraj przeczytałem, że słynna piosenkarka (Lady Gaga) będąc teraz ciężko chorą osobą, przyznała się, że poprzez sektę oddała swoją duszę za pieniądze i sławę;
https://newsbook.pl/2017/09/21/lady-gaga-moj-sukces-i-obecna-choroba-to-dzielo-iluminatow/

Słyszałem już kiedyś o tym fakcie, ale nigdy nie znalem historii z samego źródła. Diabeł cały czas trzyma miliony ludzi na smyczy pieniędzy, sławy, chciwości, nieczystości itp. Nie wchodź nigdy na tę drogę. Ona strasznie wyniszcza nasze wnętrze. Gdy spotkasz ludzi, po których zauważysz zniewolenie chciwością lub innymi grzechami głównymi, to staraj się przy nich dawać dobre świadectwo.

Głoś im Dobrą Nowinę o Jezusie i Jego mocy. On pragnie uwalniać każdego. Wierzę, że Jego miłość dosięgnie także biedną Lady Gagę, która wydawała się być bardzo mocnym narzędziem ciemności. Polecam Twojej modlitwie tę artystkę oraz wiele innych, które potrzebują uzdrowienia.

A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Łk 8, 2-3

Kto wie, czy Lady Gaga i inne artystki nie będą takimi współczesnymi Mariami Magdalenami. Może powiesz, że odleciałem 🙂 Ja po prostu wierzę w to!

Panie, błagam Cię o uzdrowienie ciała i duszy dla wszystkich osób, które oddały swoje dusze diabłu za sławę i pieniądze. Niech w Twoje imię będą wolne i głoszą Twoją chwałę! Amen!

Polecam dzisiaj w pierwszym załączniku historię DMXa, który sprzeciwił się sekcie i poszedł za Jezusem. W drugim załączniku podzielę się całym materiał o wielu artystach i ich nieciekawych powiązaniach.

oraz

Dodaj komentarz