Wolność od pieniędzy

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny: a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował: albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych”. Łk 16, 10-15

Przypomnij sobie kilka ostatnich zadań, które zostały Ci powierzone. Mogą to być jakieś zakupy, sprzątanie, zmywanie, wyniesienie śmieci, dowolna praca domowa lub szkolna. Ile włożyłeś w te zadania serca? Czy starasz się robić wszystko najlepiej jak potrafisz i to z całkowitą bezinteresownością? A może odkrywasz w swoim sercu pragnienie pochwał i zysków, bez których nie widzisz sensu poświęcania się. Tak naprawdę wcale tego nie potrzebujesz. Twoją staranność widzi Bóg i On odda Tobie w swoim czasie. To dla Niego wykonuj wszystko z pasją i bezinteresowną miłością. On jest tysiąckroć lepszą motywacją od nędznych i marnych pieniędzy.

Zwróć uwagę na dzisiejsze słowa Jezusa, w których mówi, że to, co wielkie w oczach świata jest obrzydliwością w oczach Bożych. Tak więc nie goń już za obrzydliwymi pieniędzmi i próżnymi zaszczytami, które karmią w Tobie wyniszczającą pychę! Niech Cię pociąga to co pokorne. Spójrz na swojego Pana, który będąc bogaty – dla Ciebie stał się ubogim, aby Cię swoim ubóstwem ubogacić. (por. 2 Kor 8, 9)
Jego ubóstwo jest moim i Twoim skarbem…

Dziękuję ci Panie za to, że uczysz mnie uczciwości i wolności od pieniędzy. Daj mi łaskę nie gonienia za próżnymi marnościami tego świata. Spraw, by moje serce pragnęło tylko tego, co jest pokorne!

Polecam dzisiaj kawałek uczący dystansu do pieniędzy:

Dodaj komentarz