Cichy wzrost

Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». Mk 4, 26-32

Ile to już razy Bóg zasiewał słowo Boże w Twoim sercu i umyśle? Jakie wydałeś owoce w swoim życiu? Czy pozwalasz Panu na ciche wzrastanie w Tobie? Czy wierzysz w to, że w odpowiednim czasie możesz być nawet wielkim drzewem, które da cień, a tym samym schronienie wielu osobom?

Jezus z pewnością widzi w pełni Twój cichy wzrost duchowy. On dostrzega Twoje zmagania z grzechem, problemami rodzinnymi, szkolnymi, zawodowymi. Myślę, że trwając przy Bogu nie zabraknie Ci łaski na każdą mniejszą i większą walkę z przeciwnościami i ograniczeniami.

Gdy nawet wpadniesz w jakąkolwiek pułapkę, grzech lub inny problem, to wiedz, że Chrystus będzie obok ze swoim światłem i rozwiązaniem. Szukaj Go w spowiedzi, rozmowie duchowej z kapłanem, na cichej adoracji lub podczas Mszy świętej.

Wiedz o tym, że Bóg w każdej sytuacji będzie starał się dawać Ci konkretny wzrost. On naprawdę potrafi wyprowadzić dobro z najcięższych doświadczeń. Nie od razu zobaczysz te owoce. One ujawnią się z czasem. Pamiętaj, aby wzrastać w cierpliwości. Nie poganiaj Bożej łaski. Ona jest cały czas w Twoim zasięgu. Korzystaj z niej pokornie.

Panie Jezu, dziękuję za to, że dajesz mi wzrost na każdej płaszczyźnie dzięki ziarnu Twojego słowa. Pragnę pokornie i stale wzrastać w łasce. Pomóż mi także odważnie zasiewać Twoje słowo w sercach ludzi, których spotykam każdego dnia.

Polecam bardzo mądry załącznik:

Dodaj komentarz