Cała prawda o…

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. J 16, 12-13a

Czy lubisz być oszukiwany? W jaki sposób demaskujesz kłamstwa? Czy potrafisz rozpoznawać, kiedy ktoś mówi prawdę, a kiedy kłamie? Jak postępować, aby nie być manipulowanym przez fałszywe teorie?

Odpowiedź nasuwa się bardzo prosta. Im bliżej jesteś Boga i otwierasz się na Ducha Prawdy, tym ciężej jest wyprowadzić Cię manowce. Dla przykładu, gdy ktoś ubliża Ci i atakuje Twoją osobę, a Ty masz głębokie przekonanie, że jesteś dzieckiem Bożym ze wspaniałą godnością, to nie będziesz rozpaczał słysząc przeróżne nieprawdziwe epitety (wypowiadane zapewne pod wpływem emocji i słabości wynikających z takich grzechów, jak zazdrość, nienawiść, gniew itp.).

Gdyby większość ludzi znała prawdę o Bogu, sobie i świecie, to nie byłoby tyle awantur, rozbitych małżeństw i rodzin. Podejrzewam, że nawet najbardziej skłócone obszary społeczeństwa doszłyby do porozumienia. W końcu jest tylko jedna prawda i to ona powinna być fundamentem wszystkich dyskusji i debat. Na prawdzie można dalej budować nawet najbardziej szczegółowe rozwiązania, ustawy, przepisy i rozporządzenia. To wszystko powinno być czynione w duchu służby dla dobra ogółu społeczeństwa.

Zaproś dzisiaj do swojego serca Ducha Prawdy, abyś szedł przez życie z mocnym fundamentem i pomagał innym przylgnąć do Jezusa, który sam o sobie powiedział, że jest Prawdą, Drogą i Życiem. Buduj wokół siebie ludzi poprzez słowa Boga, które codziennie rozważasz.

Dzisiaj można usłyszeć także piękną przemowę św. Pawła na Areopagu;

Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga; może dotkną Go i znajdą niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z jego rodu”. Dz 17, 24-28

Wielu odbiorców tych słów powiedziało: posłuchamy Cię innym razem. Podobnie może być dzisiaj, gdy natchnie Cię Duch Święty i wygłosisz podobną przemowę we własnym domu, sąsiedztwie, szkole lub miejscu pracy. Nie załamuj się tym. Słowo zostanie rzucone na glebę i trzeba ufać, że w odpowiednim czasie coś wzrośnie nawet na największej skale. Ty idź dalej i głoś prawdę, której ludzie potrzebują tak, jak wody.

Panie, uczyń mnie autentycznym świadkiem prawdy, który będzie demaskował kłamstwa złego.

Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». J 8, 31-32

oraz

Dodaj komentarz