Prawda jedyna

Wybrałem drogę prawdy,
pragnąc Twych wyroków.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa
i zachowywał je całym sercem. Ps 119, 30. 34

Czy jesteś już na drodze prawdy?… Czym jest dla Ciebie prawda?… Czy znasz prawdę o Bogu, świecie i wreszcie o sobie?… A może żyjesz w nieustannym kłamstwie i nie potrafisz uwolnić się od niego?… Jest taka Prawda, która otwiera oczy, uwalnia i daje prawdziwy pokój serca… Żyjąc w tej prawdzie wiesz, że jest dla Ciebie ratunek nawet w najgorszej sytuacji… Ta prawda daje siłę i prawdziwą nadzieję…
Jeśli żyjesz w jakimś, choćby najmniejszym kłamstwie… Zrzuć je dzisiaj z siebie i zwróć się do Jezusa, który jest Prawdą jedyną… Popatrz na Niego na Eucharystii, czy Adoracji… Posłuchaj Go w Słowie Bożym albo człowieku, który jest z Nim w zażyłej relacji… Przylgnij do Prawdy i nie chciej żyć dłużej w kłamstwie…
Panie, dziękuję Ci za poznanie Ciebie… Odkąd jestem przy Tobie – moje życie nabrało prawdziwego sensu… Daj mi łaskę nieustannego zgłębiania Twojej woli i wypełniania jej każdego dnia.

Dodaj komentarz