Świat Ci tego nie da…

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. J 15, 26-16,1

Człowiek ma w swojej naturze pragnienie poszukiwania prawdy… Mimo to podświadomie często chowa się, nakłada maski, ucieka się do mniejszych lub większych kłamstw – wszystko po to, by uciec od prawdy o sobie… Czy możesz powiedzieć dzisiaj, że znasz prawdę o Bogu, świecie, ludziach, a przede wszystkim o tym , jak Ty funkcjonujesz, jakimi wartościami żyjesz, dokąd zmierzasz?… Jeśli poznasz tą jedyną, obiektywną Prawdę – będziesz wolny!… W Twoim życiu nastąpi konkretne przewartościowanie. Zaczniesz widzieć sens w wielu nawet drobnych sytuacjach… Będzie towarzyszyło Ci światło Boga i Jego Ducha…
Podobno ulubionym cytatem św. Jana Pawła II były słowa: ,,Poznacie Prawdę, a prawda was wyzwoli” J 8, 32 Prawda czasami jest trudna, ale wyzwala z sideł kłamliwego diabła, który fałszuje Ci obraz Boga i rzeczywistości… Dlatego zachęcam Cię dzisiaj, abyś każdego dnia poznawał Tego, który jest Prawdą i trwał przy Nim całym swoim sercem i umysłem…
Dziękuję Ci Panie za Ducha Prawdy, który pomaga mi w poznawaniu Ciebie, świata i ludzi… Dzięki Niemu widzę kłamstwa i podchody demona… W świetle Twojego Ducha diabeł traci swoją moc… Chcę trwać przy Tobie – jedynej Prawdzie!

Dodaj komentarz