Cała prawda

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi». J 16, 12-15

Czy otworzyłeś już serce na przyjście Ducha Prawdy, który doprowadza do całej prawdy? Osoby żyjące w prawdziwej relacji z Duchem Świętym nie dadzą się zbyt łatwo zwieść duchowi tego świata, który kłamie, zwodzi, manipuluje i wykorzystuje. Zaproś dzisiaj Ducha Prawdy do swojego dnia i całego życia. Pozwól Mu poprowadzić Cię. Z Nim ominiesz wiele przykrych pułapek i pomożesz wielu osobom dojść do całej prawdy o Bogu, człowieku i świecie.

W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu Paweł przemówił: «Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga; może dotkną Go i znajdą niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z jego rodu”.

Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych». Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem». Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Dz 17, 15. 22 – 18, 1

Po pięknym przemówieniu św. Pawła wielu odeszło drwiąc z Dobrej Nowiny o Zbawicielu. Byli jednak tacy, którzy otworzyli się na łaskę wiary i przyłączyli się do Apostoła Narodów. Nigdy nie można tracić nadziei i warto głosić wszędzie Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Nie zawsze otoczenie będzie gotowe, ale wybranych dotknie Duch Święty. Natomiast głoszący w pokorze mają znieść ,,porażki” i sukcesy ewangelizacyjne.

Niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe. Ps 148, 13

Jezu Chryste, tylko Twoje imię jest wzniosłe. Moje może być zapomniane. Pragnę głosić tylko Ciebie zapominając całkowicie o sobie. Niech się dzieje Twoja wola Panie.
Maryjo, Ty cała byłaś i jesteś pełna prawdy. Otworzyłaś swoje serce na Ducha Prawdy. Przyjdź Mamo z Duchem Świętym do wszystkich swoich dzieci, aby świat poznał całą prawdę o Bożej miłości, miłosierdziu i sprawiedliwości.
Św. Józefie, dziękuję za twoją opiekę i prowadzenie nas razem ze świętymi do pełni prawdy w Królestwie Niebieskim

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz