Być najmniejszym

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki». Łk 9, 46-48

Ludzka wielkość jest bardzo malutka w oczach Bożych. Boża wielkość jest bardzo malutka w ludzkich oczach. Którą drogę wybierasz? Czy pragniesz być tym ostatnim, najmniejszym, służącym wszystkim i pokornie oddającym się Bogu? Czy jednak wolisz wielkość tego świata, która strasznie śmierdzi pychą i egoizmem?

Patrz codziennie na Jezusa i idź Jego śladami. Służ Mu z bezinteresowną miłością i dziecięcym sercem. W Twoim wnętrzu pragnij być najmniejszy ze wszystkich. Nie chciej żadnych oklasków i podziękowań. A jak pojawią się, to oddawaj je od razu Panu na Jego chwałę.

Liturgia Słowa daje dzisiaj słynny przykład dziecięcego serca Hioba, który od razu po stracie praktycznie wszystkiego zachowuje się tak:

Hiob wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: «Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!» Hi 1, 20

Okazało się, że wszystko, co posiadał Hiob, nie było ważniejsze od Boga. Jego miłość do Stwórcy pozostała niezachwiana mimo totalnego ,,trzęsienia ziemi”, które go dotknęło.

Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą,
i doświadczał mnie ogniem,
nieprawości we mnie nie znajdziesz. Ps 17, 3

Doświadczenia życiowe są najmocniejszym termometrem serca i miłości do Boga. Jeśli serce jest naprawdę niewinne, jak u dziecka, to przetrwa takie hiobowe doświadczenia, czy swoiste ,,wypalanie” wewnętrznym ogniem. Nie wiem, czy oprócz Maryi ktoś mógł mieć serce nieskazitelnie czyste od wszelkich pyłków pychy i egoizmu. Cały czas każdy z nas ma się z czego nawracać.

Maryjo, wyproś mi łaskę bycia najmniejszym, ostatnim i nie rzucającym się w oczy. Wiem, że po ludzku to może być bardzo trudne. Ale niech chociaż moje serce takie będzie.

Dodaj komentarz