Archaniołowie

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego». J 1, 51

W dzisiejsze święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała spróbuj wyobrazić sobie niebo oraz zastępy aniołów, a pośród nich trzech niezwykłych Archaniołów, którzy stale oddają chwałę Bogu. Zobacz siebie pośród nich i wraz z nimi oddaj chwałę Stwórcy.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Ps 138, 1-2

Podziękuj Bogu za posłuszeństwo i mężne wykonanie misji przez każdego z Archaniołów. Proś także o to, abyś dzięki ich wsparciu odważnie szedł przez życie według woli Bożej. Błagaj także, aby nigdy nie wygrał w Tobie duch buntu i oskarżenia;

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy». Ap 12, 7-12a

Jezu Chryste, Baranku Boży, dziękuję za Twoją świętą Krew! Dzięki niej mogę mieć udział w Twoim zwycięstwie nad złem. Uczyń mnie świadkiem Twej odwiecznej miłości i spraw, abym miłował Ciebie ponad wszystko i wszystkich!

Maryjo, wspaniała, pokorna Matko, przed którą drżą zbuntowane anioły, chroń mnie przed pokusami i oskarżeniami demonów. Pomóż mi stale pamiętać o obmywającej mnie Krwi Twojego Syna.

Dodaj komentarz