Opamiętaj się

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». Mt 21, 28-32

Ilu już wielkich grzeszników opamiętało się przed Tobą? Ilu Twoich znajomych prawdziwie zaczęło żyć w szczerej relacji z Bogiem? Może przyszła kolej na Ciebie i Twoją głęboką skruchę… Choćbyś był największym grzesznikiem tego świata, to i tak zmieścisz się w miłosierdziu Bożym, jeśli tylko postanowisz zejść z bezbożnej drogi…

A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Ez 18, 27-28

Bóg pragnie Twojego życia – prawdziwego życia tu na ziemi i ,,za chwilę” w wieczności. Oddaj Mu siebie na serio i daj się poprowadzić w wolności dziecka Bożego, które oddycha łaską, a nie światowym smogiem…

Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Ps 25, 7-8

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że wciąż wskazujesz mi drogę i pomagasz mi szybko opamiętać się, gdy zbłądzę. Błagam Cię za tymi, którzy bardzo pogubili się. Proszę, wyprowadź ich na drogę łaski i wolności.

Maryjo, Ucieczko grzeszników, Matko Miłosierdzia – módl się za nami!

Dzisiejszy załącznik może skruszyć nawet największego grzesznika:

oraz

Dodaj komentarz