Ciesz się!

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. Ps 89, 16-17

Czy potrafisz cieszyć się każdym dniem? Skąd wypływa Twoja radość? Czy poznałeś prawdziwe źródło nadziei, której nikt i nic nie może zabić? Czy poznałeś Jezusa Chrystusa, który jest Prawdą, Drogą i Życiem? Oddaj Mu całe swoje życie. Tak, właśnie teraz. Oderwij się na chwilę od czytania. Zawierzaj się tak codziennie i wierz w to, że On jest przy Tobie. Wkrótce pojawią się znaki, poprzez które Twoje otoczenie zobaczy, że masz w sobie coś, czego inni nie mają lub nie widzą;

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Mk 16, 15-20

Jezus pragnie bliskości z Tobą. Wejdź w taką bliską relacje z Nim. Wtedy nie będziesz potrafił nie mówić o Jego mniejszych i większych cudach, których zaczniesz doświadczać. Dziękuj codziennie w pokorze za otrzymane łaski. Ciesz się nawet trudnymi doświadczeniami. One mogą wzmocnić Twoją wiarę. Czuwaj mocno na modlitwie, aby bronić się przed diabłem i jego zasadzkami. Trwając przy Panu jesteś w pełni bezpieczny. Bądź stale w łasce uświęcającej i nie bój się prób;

Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. 1 P 5, 5b-11

Panie, dziękuję za Twoje zmartwychwstanie i nadzieję, której nikt mi nie zabierze!

oraz

Dodaj komentarz