Codzienne znaki

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Mk 16, 17-20

Powyższe słowa Jezusa są wycinkiem z ostatniej mowy przed wniebowstąpieniem. Trzeba przyznać, że to przesłanie brzmi zachęcająco. W jego tle można zauważyć ogromną moc, jaka będzie towarzyszyła Apostołom. Tak też stanie się po ich otworzeniu się na Ducha Świętego, a Kościół będzie rozrastał się z prędkością światła.

Wiele osób w XXI wieku ma mocne pragnienie, aby widzieć znaki Boga. Z pewnością każdy nadzwyczajny przejaw mocy Bożej niesie za sobą wiele nawróceń. Uwielbiam Pana, gdy jestem świadkiem takich mniejszych lub większych znaków. Niektórzy jednak bywają zasmuceni, ponieważ są nastawieni na jakieś cuda, a one nie dokonują się w ich życiu. Dla takich osób mam całą paletę codziennych znaków, które można z łatwością dostrzec. Wystarczy dobrze otworzyć oczy i serce.

Najpiękniejszym codziennym znakiem dostępnym dla wszystkich wiernych jest bez wątpienia codzienna Msza święta. To na niej uobecnia się Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jeśli masz wiarę w obecność Boga na Eucharystii i idziesz na to niezwykłe spotkanie, to widzisz Zmartwychwstałego Pana i ucztujesz z Nim tak, jak Apostołowie po Jego śmierci.
Oczywiście wszystkie inne sakramenty będą także pięknymi znakami obecności Boga pośród ludzi.

Kolejnym niezwykłym znakiem jesteś Ty i dar Twojego życia. Być takim cudem stworzenia, to dopiero zaszczyt! Nie ważne, ile masz ,,niedoskonałości” zewnętrznych, czy też kompleksów – jesteś ARCYDZIEŁEM!
Następnymi znakami, z którymi spotykasz się każdego dnia są inni ludzie, przyroda oraz niezwykły ład panujący w całym wszechświecie. Jeśli masz w sobie głębsze spojrzenie na świat, to możesz nieustannie żyć w zachwycie nad pięknem tego, co otacza Cię wokół.

Do tego wszystkiego każdy może dołożyć znaki nadzwyczajne, których doświadczył w swoim życiu lub słyszał o nich z różnych świadectw. Wiele z nich jest udokumentowanych i potwierdzonych przez najważniejsze organy Kościoła i świata medycyny.
Zachęcam Cię dzisiaj do otworzenia szeroko swoich oczu. Jeśli chcesz możesz w komentarzu podzielić się znakami, które umocniły Twoją wiarę.

Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. 1 P 5, 5b-11

Pięknie czyta się powyższe słowa św. Piotra. Ujmuję mnie w sposób szczególny zachęta do przyobleczenia się w pokorę. Przyznam się szczerze, że dopiero od momentu codziennej szczerej prośby do Boga o tę fundamentalną łaskę, spadła na mnie cała lawina znaków i pięknych zdarzeń.
(Pisałem o tej niezwykłej modlitwie tutaj: https://wyplynnaglebie.com/modlitwa-ktora-wszystko-zmienia/ )

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana,
moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia.
Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.
Ps 89, 2. 16-17

Panie, proszę Cię, abyś jeszcze szerzej otworzył moje oczy i serce na wszystkie znaki, które dajesz nieustannie wszystkim ludziom. Niech moje całe życie będzie oddawaniem Tobie chwały za wszystko, co dla mnie czynisz.

W dzisiejszym załączniku polecam niezwykły projekt o cudzie przebaczenia;

Dodaj komentarz