Ogień miłości

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Łk 12, 49

Wyobraź sobie, że Jezus mówi te słowa właśnie do Ciebie… On pragnie rozpalić Twoje serce ogniem swojej miłości… Pozwól Mu dzisiaj przeniknąć całego siebie na osobistej modlitwie… Zaproś Ducha Świętego, który jest ogniem miłości rozpalającym najtwardsze serca… Otwórz się na potęgę Jego miłości… Nie bój się, że świat Cię odrzuci (Łk 12, 50-53). Bóg daje siebie tym, którzy tego pragną i proszą o Jego miłość… Proś dzisiaj pokornie i żyj Jego miłością… To wcale nie jest takie trudne…
W dzień wspomnienia św. Jana Pawła II dziękuję Bogu za ogień miłości, który zapalił w sercu tego wspaniałego człowieka… Dzięki jego miłości do Boga i ludzi zobaczyłem, że prawdziwa miłość nie ma granic… Ona sprawia, że chce się kochać więcej i więcej… Wiem też, że ten sam Bóg, który uzdolnił św. Jana Pawła II do tak wielkiej miłości i ofiarności – może obdarować także mnie i Ciebie… On jest Bogiem hojnym i łaskawym, który nie pragnie dawać Ci nic więcej ponad tą miłość, którą wlał w serce naszego świętego papieża…
Najłaskawszy Boże dziękuję dzisiaj za osobę św. Jana Pawła II, który zawsze będzie dla mnie wielkim świadkiem wiary i Twojej miłości… Proszę, abyś moje serce rozpalał tym samym ogniem miłości… Niech płomień Twego Ducha będzie w każdym moim geście, spojrzeniu, słowie i czynie! Św. Janie Pawle II – módl się za nami!

Dodaj komentarz