Zobacz Zmartwychwstałego Jezusa!

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». T 28, 8-10

Wczoraj zachęcałem Cię do wyobrażenia sobie pustego grobu. Dzisiaj zobacz więcej. Nie wiem, czy Twój umysł jest w stanie ogarnąć scenę, w której biegniesz od grobu i widzisz nagle stojącego przed Tobą Jezusa. Usłysz Jego powitanie. Obejmij Go za nogi i oddaj Mu pokłon. Nasycaj swoje serce tą chwilą. Wsłuchaj się w ciepłe słowa: nie bój się, idź i powiedz wszystkim, że Ja żyję.

Idąc na dzisiejszą Eucharystię otwórz swoje serce i umysł na każde słowo, które usłyszysz. Gdy kapłan podniesie Pana Jezusa, najpierw wpatruj się w Niego z głęboką wiarą, a potem oddaj Mu pokłon. W końcu przyjmij Go do serca i przestań się lękać jakichkolwiek wyzwań. Postanów ogłaszać ludziom, kim jest Twój Pan i Zbawiciel.

Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: „Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim”. Dz 2, 24-28

Napełnij się dzisiaj radością przed obliczem Zmartwychwstałego Jezusa! Zrozum w głębi swojego serca, że będąc z Chrystusem możesz być spokojny o swoją wieczność. Idź drogą życia z rozpromienioną twarzą. Niech wszyscy Twoi znajomi zobaczą, że nosisz w sobie niezwykłą nadzieję. Nie pozwól zgasić jej przez jakieś niepowodzenia. Bóg podniesie Cię z każdego upadku, jeśli tylko zechcesz tego.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście
po Twojej prawicy. Ps 16, 8-11

Panie, dziękuję za to, że jesteś po mojej prawicy i chronisz mnie przed złem. Pragnę każdego dnia żyć dla Ciebie i głosić Twoje zwycięstwo nad grzechem, śmiercią, piekłem i Szatanem.

Ufam, że dzisiejsze załączniki oderwą delikatnie Twoje serce od ziemi:

oraz

oraz

oraz

One Reply to “Zobacz Zmartwychwstałego Jezusa!”

Dodaj komentarz