Alleluja!

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. J 20, 6-9

Wejdź dzisiaj razem z Piotrem i Janem do grobu Pana Jezusa. Zobacz oczyma wyobraźni chustę oraz płótna. Uwierz całym sercem, że Twój Zbawiciel powstał z grobu i zwyciężył śmierć i szatana. Odnów w sobie całą nadzieję na to, że Ty także zmartwychwstaniesz w swoim czasie i pójdziesz do Królestwa Niebieskiego. Przylgnij dzisiaj do Jezusa tak mocno, aby iść za Nim każdego dnia.

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę
i głosić dzieła Pana. Ps 118, 16-17

Głoś odważnie dzieła Pana! Nie bój się mówić o Zmartwychwstaniu w gronie rodzinnym, zawodowym i przyjacielskim. Przypominaj ludziom sens ich wiary i życia. Wyśpiewaj z całej duszy uwielbienie Bogu za Jego dzieło zbawienia!

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
(Sekwencja Wielkanocna)

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że po raz kolejny przypominasz mi Twoje zwycięstwo. Ufam, że w jedności z Tobą także będę zwyciężał każdego dnia i pójdę odważnie ku Twojej chwale w Królestwie Niebieskim.

Dodaj komentarz