Zaproszenie do świętości

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. Mt 5, 1-12a

Wyobraź sobie Jezusa, który zaprasza swoich uczniów do świętości… Wsłuchaj się sercem w każde błogosławieństwo… Jeżeli w którymś z nich nie możesz odnaleźć się – rozmawiaj z Nim o tym… Pytaj Go, jak iść tą wąską drogą… Proś Ducha Świętego, aby rozpalił dzisiaj Twoje serce i dał Ci szczere pragnienie świętości… Uwierz w to, że możesz być święty!
Dzisiaj poruszyło mnie także zdanie z Apokalipsy:

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?” I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”. Ap 7, 13-14

Ten obraz ukazuje mi prostą drogę do świętości… Mówi, że świat mnie nie zrozumie… Będę prześladowany… Ale mam nie zwątpić i stale opłukiwać swoje szaty (serce) w sakramencie pojednania… A poprzez Eucharystię i krew Chrystusa będę wybielony na wieki… Te słowa rozpaliły we mnie wielkie pragnienie do jednoczenia się z Chrystusem w sakramencie pojednania i Eucharystii… To jest moja droga do świętości!
Dziękuję Ci Panie za codzienne uobecnienie Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania w Eucharystii, dzięki której mogę być tak blisko Ciebie… W Tobie cała moja nadzieja…

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. 1 J 3, 3


Plus 🙂

Dodaj komentarz