Czy świętość jest jeszcze osiągalna?

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mt 5, 8
Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. Ps 24, 3-4

Bóg w dzisiejszym Słowie zaprasza do prawdziwej nieskazitelności… Czy to jest w ogóle możliwe?… Czy świętość jest osiągalna dla mnie i dla Ciebie?… Może, gdy patrzysz na swoje życie, to odpowiedź wydaje się oczywista… Wiadomo, że nie… Dzięki Bogu z pomocą przychodzą kolejne zdania z Liturgii Słowa:

Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku». Ap 7, 9b-10

Twoja czystość jest osiągalna!… Cały Twój życiowy brud może stać się wybielony w Krwi Baranka… To właśnie w Jezusie Chrystusie jest Twoje zbawienie, a świętość staje się realna dla każdego największego grzesznika…
Zwróć się dzisiaj do jedynego Zbawiciela… Zawierz Mu swoje życie… Przestań polegać na własnych siłach… Oddaj Mu całą swoją przeszłość… Idź na Eucharystię… Wspomnij Wszystkich Świętych i poproś o wstawiennictwo… Zacznij żyć z głęboką wiarą w to, że Twoja świętość jest tu i teraz… Wprowadzaj w czyn każde dobre natchnienie, które będzie rodzić się w Twoim sercu… Miej nadzieję do końca i ufaj całym sercem!

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. 1 J 3, 3

Panie, wierzę Ci i ufam całym sercem, że z Twoją pomocą dojdę do świętości i będę uwielbiał Cię na wieki!
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

Dodaj komentarz