On jest i zajmie się Tobą

Mojżesz rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział: Zająłem się w pełni wami i tym, co wam uczyniono w Egipcie. Wj 3, 13-16

Wyobraź sobie to jedno z najbardziej niezwykłych spotkań w historii zbawienia. Oto Bóg Ojciec objawia swoje imię, które brzmi: JESTEM, KTÓRY JESTEM. Dodaje przy tym, że to jest Jego imię na wieki. Przedziwne jest to, że już samym imieniem Stwórca potwierdza swoje istnienie i wytrąca niedowiarkom ich argumenty.
Jeśli spotkasz kiedyś takiego modnego ateistę, który idzie z duchem nowoczesności i śmie kwestionować istnienie Boga, to przypomnij mu z całym spokojem dzisiejszą scenę z Mojżeszem.

Usłysz dzisiaj bardzo osobiście to wyznanie Boga. On mówi z całą miłością, że istnieje, chce być obecny w Twoim życiu i zajmie się Tobą w pełni. Uświadom to sobie w głębi serca. Stwórcy zależy na Tobie tak, jak byś był jedyną osobą na tym świece. Jego troska o Ciebie nigdy nie wyczerpie się. Pozwól Mu być nie tylko przy Tobie, ale przede wszystkim w Twoim sercu. Przyjmuj Go w Komunii świętej. Współpracuj z Jego łaską i idź śmiało przez ten świat będąc świadkiem istniejącego i żywego Boga!

Panie, dziękuję za kolejne potwierdzenie Twojego istnienia. Nie chcę nigdy wątpić w Twoją obecność i troskę. Daj łaskę przejrzenia tym, którzy przestali wierzyć w Ciebie. Uzdrów ich pogubione i zaciemnione serca.

oraz

Dodaj komentarz