Krew dająca wolność

Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto». Wj 12, 12-14

Wyobraź sobie powyższą pełną grozy, a zarazem nadziei obietnicę Boga dla uciemiężonych Izraelitów. Krew baranka okazuje się zbawienna dla wszystkich domów i rodzin, w których ludzie okazali się posłuszni Stwórcy. Oczywiście Egipcjanie (na czele z faraonem) nawet nie próbowali wejść w takie zwyczaje i praktyki religijne. Gdy dokonała się Boża obietnica i cały kraj lamentował, wielu zrozumiało, że jest tylko jeden Bóg, który zasługuje na wyjątkowy kult i poważne traktowanie.

Ten obraz może okazać się wielkim krokiem w Twojej wierze. Otóż paschalnym barankiem, który przelał własną krew dla Twojego ocalenia jest Jezus Chrystus. Czy już pokropiłeś Jego krwią drzwi swojego serca? Czy w tej chwili masz na sobie pieczęć Zbawiciela świata? Czy odnawiasz nieustannie to pokropienie poprzez przyjmowanie Jezusa do swojego serca w Komunii świętej? Wiem, że tradycyjnie przystępuje się do Komunii pod jedną postacią, a w szczególnych sytuacjach można przyjąć Ciało i Krew Pana Jezusa. Wtedy też można poczuć jeszcze bardziej, że serce obmywa się w świętej Krwi Zbawiciela. Mimo to przyjmowanie samego Ciała Jezusa jest takim stałym i intymnym odnawianiem przymierza z Bogiem. Nie pozwól, aby dzień sądu zaskoczył Cię. Miej serce stale skierowane ku Panu. Niech w Twojej krwi nieustannie płynie krew dająca zbawienie.

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana. Ps 116, 12-13

Panie, dziękuję Ci za codzienne podnoszenie kielicha z Twoją świętą Krwią, która daje mi zbawienie. Pomóż ludziom uwierzyć, że w Twojej krwi jest prawdziwe uzdrowienie i zapewnienie życia wiecznego w Twoim Królestwie.

Dzisiejszy załącznik pomoże Ci przejść płynnie do modlitwy uwielbienia (nawet przed komputerem…)

Dodaj komentarz