Z miłości przeznaczył nas dla siebie

Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Ef 1, 5-10

Bóg dał Ci życie z miłości do Ciebie. Przybrał Cię jako swoje umiłowane dziecko. Taka była Jego wola. A wszystko to stało się ku chwale majestatu Bożej łaski, którą otrzymałeś w Jezusie. Przez Jego krew zostałeś odkupiony. Odpuszczono Ci wszystkie występki. Jakże bogata jest Boża łaskawość dla mnie i dla Ciebie. On w swojej szczodrości pragnie dawać Ci mądrość i zrozumienie (w swoim czasie). Dzięki Niemu poznajesz Bożą wolę, która zmierza ku zjednoczeniu wszystkich w Chrystusie…

Po tych słowach wiesz już bardzo dużo. Odpowiedz Bogu swoim życiem. Kochaj Go CAŁYM sercem i pomóż innym odkryć prawdziwą drogę do Królestwa Bożego. Obyś nigdy nie usłyszał osobiście biada, które zostało wypowiedziane wobec faryzeuszy i uczonych w Piśmie;

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Łk 11, 52

Panie Jezu, Ty tak wiele razy odsłaniałeś przede mną Twoją miłość, drogę, prawdę. Proszę, pomóż mi wiernie iść za Tobą i wskazywać drogę tym, którzy pogubili się. Niech się dzieje Twoja wola.

Maryjo, kochana Mamo, Ty widzisz mnie słabego i wszystkie czyhające zagrożenia. Proszę, chroń mnie swoim matczynym płaszczem.

Św. Tereso od Jezusa – patronko dnia dzisiejszego, wielka mistrzyni duchowej drogi kroczenia za Jezusem – módl się za nami.

Dodaj komentarz