Daj się prowadzić Duchowi Świętemu

Bracia: Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Ga 5, 18-25

Jakże różne są drogi ludzi cielesnych i duchowych. Jedne są pełne krzywd i cierpienia na własne życzenie. Drugie prowadzą przez wewnętrzną łagodność i prawdziwy pokój serca. Oczywiście na drodze duchowej także pojawi się cierpienie oczyszczające serce. Ono jednak będzie pięknym, wolnym wyborem ku głębszemu zjednoczeniu z Jezusem. Jeśli pragniesz być naprawdę szczęśliwy, to wybierz drogę duchową.

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Ps 1, 1-4

Rozmyślaj nad Bożą wolą dzień i noc. Szukaj Jego znaków i pozwól się poprowadzić Duchowi Świętemu. Nie bój się tej drogi. Nikt nie wskaże Ci lepszej. Jeśli całym sercem pójdziesz za Bogiem, to nie usłyszysz trudnych słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, które skierował do faryzeuszy i uczonych;

Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Łk 11, 44

Nie będziesz grobem niewidocznym. Wręcz przeciwnie, ludzie zobaczą w Tobie Bożą jasność i nieskazitelną czystość. Staniesz się niezwykłym narzędziem w rękach Pana, aby pomóc wielu. Nie wyobrażaj sobie, jak i kiedy to będzie. Po prostu daj się poprowadzić Bożemu Duchowi.

Duchu Święty oddaję Ci siebie. Czyń ze mną to, co chcesz. Oczyszczaj mnie i prowadź według Bożej woli.

Maryjo, kochana Mamo, proszę, wypraszaj mi odwagę do kroczenie duchową drogą, na którą zaprosił mnie Twój Syn.

Dodaj komentarz