Wszystko

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». J 15, 12-17

Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że oznajmił uczniom wszystko… Czyli mi i Tobie także oznajmił wszystko. To wszystko jest w dzisiejszym Słowie Bożym. Które zdanie objawia Ci wszystko? W których słowach dostrzegasz pełnię przekazu Chrystusa? Gdzie jest cała esencja Dobrej Nowiny?

MIŁUJCIE SIĘ… Miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem. Jak miłujesz Boga, bliźnich, najbliższych w rodzinie? Czy miłujesz tak, jak Jezus?

Nie chcę teraz opisywać, jak masz kochać męża, żonę, dzieci, sąsiadów itd. Masz kochać tak, jak Jezus. Czy ta odpowiedź wystarcza Ci? Czy widzisz w niej stale podnoszącą się poprzeczkę, która jest nieosiągalna ludzkimi siłami? Lecz… w jedności z Chrystusem, oddając Mu swoje ciało, duszę i wszystkie siły, można pięknie zaskoczyć siebie i ludzi… Niech się tak stanie w Twoim życiu.

Twoja łaska sięga aż do nieba,
a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa,
nad całą ziemią Twoja chwała. Ps 57, 11-12

Łaska Boga sięga aż do nieba… Dzisiejszy zachód słońca był dla mnie wyjątkowy. Było w nim coś więcej niż piękno. Stwórca przypominał mi o Jego wielkiej miłości do mnie i do ludzi. On pobudzał moje serce do wdzięczności wobec Niego i wielu osób za piękne chwile. A nawet gdyby tych chwil po ludzku nie było, to nadal jest miłość Boga i Jego chwała ukazująca się ponad ziemią. Żyć i kochać dla Jego chwały – oto sens mojego życia (myślę, że nie tylko mojego).

Dziękuję Ci Panie!

Dodaj komentarz