Ludzie gwałtowni

A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Mt 11, 12

Dzisiejsze słowa Jezusa z Ewangelii mogą niektórych głęboko zastanowić. Użycie sformułowania, że królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni – było bardzo odważne i tak też brzmi prawie dwa tysiące lat później. Ktoś może powiedzieć, że ciężko sobie wyobrazić spokojnego, pokornego świętego, który jest jednocześnie człowiekiem gwałtownym.

Przed chwilą słuchałem przemówienia św. Jana Pawła II w Częstochowie podczas jednej z pielgrzymek. Ileż On miał w sobie ognia i Bożej mocy! Jednak kluczem owej ewangelicznej gwałtowności jest wnętrze człowieka. Tam wszystko się rozgrywa. Tam dopiero jest prawdziwa walka o świętość! Czasami nikt może nie wiedzieć, ileż ktoś przeżywa wewnętrznych zmagań z pokusami. Tylko Bóg widzi te małe i duże zwycięstwa!

Bądź więc takim Bożym gwałtownikiem, który zwycięża pokusy poprzez konkretne modlitwy, posty, wyrzeczenia i zdaje się jednocześnie na łaskę, aby nigdy nie myśleć, że tylko swoim wysiłkiem można osiągnąć królestwo niebieskie. Wiedz, że idąc taką drogą, oberwiesz nie raz od szalejących demonów. Przyjmij upadki pokornie i zawsze szybko wstawaj, aby iść dalej śladami Chrystusa. Nie bój się – On poprowadzi Cię!

Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą». Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – mówi Pan – odkupicielem twoim – Święty Izraela. Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: ty zmłócisz i pokruszysz góry, zamienisz pagórki w drobną sieczkę; ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym Izraela. Iz 41, 13-16

Nie bój się, robaczku… Nie jesteś sam. Po Twojej stronie jest odwieczny Zwycięzca! Pozwól Mu prowadzić się za rękę.

Panie Jezu, Ty znasz najlepiej moje serce. Ty znasz moje zwycięstwa i porażki. Oddaję się całkowicie Tobie i proszę, abyś uczynił mnie Twoim gwałtownikiem, który nie lęka się głosić Ewangelii wszędzie, gdzie mnie poślesz.

Maryjo, Tobie oddawali się najodważniejsi synowie tej ziemi. Zaufali Ci i doszli do nieba. Ja także oddaję się Bogu przez Twe Niepokalane Serce. Kształtuj mnie, abym mężnie i wiernie trwał przy Twoim Synu i nie wyparł się Go w chwilach doświadczeń.

Dodaj komentarz