Wstań, idź za Nim i głoś Ewangelię

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Mk 1, 14-18

Czas się wypełnił… Bliskie jest królestwo Boże… Nawracaj się i wierz w Ewangelię… Kto dzisiaj pójdzie do ludzi z takimi słowami? Kto ma odwagę pójść za Chrystusem całym sercem i nie boi się konsekwencji? Szymon i Andrzej poszli natychmiast i nie żałowali. Kiedyś jeden z nich pięknie powiedział: Panie do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego. Nie zastanawiaj się więc zbyt długo. Wstań, idź za Nim, jak Apostołowie i… Jonasz;

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. Jon 3, 1-5. 10

Gdyby Jonasz nie wstał i nie poszedł za głosem Bożym, to kto skruszyłby serca mieszkańców Niniwy? Czy widzisz, że Bóg potrzebuje mnie i Ciebie do głoszenia słowa Bożego i dawania dobrego chrześcijańskiego świadectwa? Stwórca nie chce karać i potępiać swoich umiłowanych dzieci. On stale pobudza nas do głębszego nawrócenia i prawdziwej bezinteresownej miłości. Jego litość, cierpliwość i miłosierdzie nad nami są tak wielkie, że jeszcze podtrzymuje nas grzesznych przy życiu.

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. 1 Kor 7, 29-31

Nie zwlekaj z nawróceniem. Czas jest krótki. Nie znasz dnia ani godziny końca swojej ziemskiej wędrówki. Wtedy staniesz przed Panem i zdasz sprawę z każdego czynu, postawy, myśli, dobra, które uczyniłeś i nie uczyniłeś. Słuchając św. Pawła nabierz dystansu do wszystkiego, co jest światowe. Pragnij jedynie bliskości Jezusa i kroczenia według Jego woli;

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich. Ps 25, 4-5. 8-9

Panie Jezu, dziękuję Ci za łaskę powołania i głoszenia Ewangelii. Dziękuję za dzisiejszą Niedzielę Słowa Bożego i proszę Cię Panie, aby ludzie często karmili się Twoim słowem i Ciałem. Dawaj im poznać siebie, aby z głęboką radością szli za Tobą.

Maryjo, kochana Mamo, wypraszaj nam łaskę codziennego powstawania ze swoich grzechów i słabości, abyśmy mogli odważnie podążać za Twoim Synem.

oraz

Dodaj komentarz