Wołaj z radości

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Łk 1, 28-33

Piękny dzień daje dzisiaj Bóg. Oczy wielu są skierowane na Niepokalanie Poczętą. Wdzięczne serca wyśpiewują chwałę Trójcy Świętej za dar czystej i nieskazitelnej Mamy, która opiekuje się swoimi dziećmi i prowadzi je przed tron Syna. O, jak dobry jest Bóg w swoim planie zbawienia, w którym wyróżnił pełną łaski Maryję – błogosławioną między niewiastami…

Uwielbiaj dzisiaj Boga i dziękuj za Twoją najdroższą Mamę, która trwa przy Tobie, opiekuje się i prowadzi do świętości w pełnej łagodności. Zawierz się Bogu przez Jej Niepokalane Serce. Oddaj się Maryi bez reszty i zaufaj, że Ona ukształtuje Cię na wzór swego Syna, abyś całkowicie żył dla czystej chwały Bożej. W Godzinie Łaski (12-13) przyjdź do świątyni (a jeśli nie będziesz mógł, to bądź tam swoim sercem) i oddaj Maryi siebie, rodzinę i wszystkie sprawy. Ona przyjmie Twój dar i przedstawi Cię Bogu.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Ef 1, 3-6

Dziękuję Ci Boże za codzienne napełnianie mnie wszelkim błogosławieństwem w Jezusie Chrystusie obecnym najmocniej w Eucharystii. Dziękuję za wybranie Maryi jeszcze przed założeniem świata i przeznaczenie Jej do największej czystości i świętości. Dziękuję za NIEPOKALANIE POCZĘTĄ MAMĘ!
Maryjo, najdroższa Mamo, Tobie oddaję siebie, rodzinę, każdego, kogo spotkałem i spotkam na swojej drodze oraz wszystkie sprawy, którymi żyję. Skrywam się w Twoim Niepokalanym Sercu i wiem, że doprowadzisz mnie do Twego Syna. Z Tobą pragnę żyć dla czystej chwały Bożej.
Św. Józefie, proszę, zanieś dzisiaj Maryi szczególny bukiet wdzięczności za Jej najczystszą miłość.

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie. Ps 98, 4

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz