Ona jest z nami

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy «Bóg z nami». Mt 1, 22-23

W dzisiejsze święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny czytamy Ewangelię o narodzeniu Pana Jezusa. Dotykają mnie słowa: BÓG Z NAMI. To prawda, że On jest zawsze i wszędzie przy nas. Jednak będąc na krzyżu dał nam jeszcze swoją Mamę. Jestem pewien, że Ona także stale jest z nami. W tym pięknym świątecznym dniu narodzin Maryi zaproś ją do swojego serca. Może dzisiaj narodzi się w Tobie głęboka relacja z Maryją.

Zagłębiając się w teksty przygotowujące do zawierzenia się Maryi, przeczytałem, że Ona najpiękniej może nas ukształtować na wzór Jej Syna Jezusa Chrystusa. Ona jest także najłagodniejszą drogą do Niego. Oddaj się Jej jak małe dziecko i słuchaj we wszystkim. Uwierz mi, że nic nie stracisz, a zyskasz WSZYSTKO!

Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi. Rz 8, 28-29

Odwiecznym pragnieniem Boga jest, abyś stał się na wzór obrazu Jego Syna. Wiem, że naśladowanie Chrystusa może wydawać Ci się nieosiągalne. Jednak oddając się Jezusowi przez Maryję i pozwalając się pokornie prowadzić, kiedyś będziesz mocno zaskoczony, ile dobra Bóg zdziałał poprzez Ciebie. Nie bój się tej drogi oddania.

Maryjo, każdego dnia pragnę oddawać się cały Tobie. Czyń ze mną, co tylko zechcesz. Kształtuj mnie, wychowuj, oczyszczaj z wszelkich niedoskonałości. Uformuj mnie na wzór Twego Syna, aby moje życie było oddawaniem czystej chwały Trójcy Świętej.

Polecam dzisiaj piękne i głębokie załączniki, które pomogą wznieś umysł ku Bogu przez Maryję.
Zachęcam także do oddania się Jezusowi w niewolę przez Maryję. Jeśli ktoś już to uczynił, to można dać świadectwo w komentarzu, aby zachęcić innych.

oraz

Dodaj komentarz