Wielu uwierzyło w Pana

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem». A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym». J 6, 55. 60-69

Biegasz całe życie za tym, co jest przyziemne. Zjeść, ubrać się, nauczyć się, być ważnym i zauważonym w otoczeniu. Przecież to wszystko tak niewiele znaczy, jeśli nie ma żywej relacji z Bogiem. Gdy odkryjesz POKARM ŻYCIA – CIAŁO CHRYSTUSA, to masz wszystko tutaj na ziemi i naprawdę nie pragniesz nic więcej. Czy wierzysz w Jego realną obecność? Czy otworzyłeś się na działanie Bożego Ducha? Czy rozumiesz, że ciało na nic się nie zda? Może jesteś jednym z wielu, którzy zastanawiają się, czy odejść? Nie odchodź. Padnij na twarz i błagaj o łaskę wiary, miłości i nadziei.

Patrz, co dzieje się z tymi, którzy otwierają się na łaskę;

Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. Znalazł tam pewnego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. «Eneaszu – powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!» I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do Pana.

Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: «Przyjdź do nas niezwłocznie».

Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: «Tabito, wstań!» A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy, i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana. Dz 9, 31-42

Kościół cieszący się pokojem, rozwijający się, żyjący bogobojnie, obfitujący w pociechę Ducha Świętego, kapłani czyniący cuda w imię Jezusa Chrystusa, wstający sparaliżowani i wskrzeszani umarli. JA PRAGNĘ TAKIEGO KOŚCIOŁA! Czy Ty także tego pragniesz? Gdy ludzie Kościoła otworzą się na łaskę i uwierzą w POKARM ŻYCIA, TO BĘDĄ TEŻ ZNAKI I WIELU UWIERZY W PANA!

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem. Ps 116, 12-14

Jezu kochany, Chlebie Życia, Krwi Chrystusa w kielichu zbawienia, DZIĘKUJĘ ZA CODZIENNY ZBAWIENNY POKARM.
Maryjo, kochana Mamusiu, prowadź mnie wiernie drogą Twego Syna.
Św. Józefie, dziękuję za twe wielkie wstawiennictwo i prowadzenie do Boga.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz