Wiara, która zachwyca

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Mt 8, 5-8. 10-13

Wyobraź sobie powyższą scenę, w której zamożny setnik prosi o uzdrowienie sługi. Przy tym wykazuje się niezwykłą prostotą i wiarą. Ta postawa zadziwia nawet Jezusa. Zauważ też pewien komentarz Chrystusa do całej sytuacji. Otóż wielu ludzi z Narodu Wybranego, którzy byli blisko największych tajemnic pójdzie do piekła. Natomiast wielu tych, którzy będą uważani za dalekich od Boga, pójdą do nieba. Te słowa są mocną przestrogą oraz zachętą do stałego pogłębiania swojej wiary. Nigdy nie można mówić, że ja to już jestem super wierzący i nie potrzebuję więcej. Tak samo jest w miłości. W niej nie ma od do i koniec. W miłości człowiek chce kochać więcej i więcej. Poznawaj stale Boga. Zagłębiaj się w Jego słowo. Pytaj nieustannie o Bożą wolę na każdy dzień. Proś o odwagę do wypełniania tej woli. Rozeznawaj z kierownikiem duchowym wewnętrzny głos, poprzez który Pan prowadzi Cię w Twoim sumieniu. Daj z siebie jeszcze więcej w relacji z Jezusem. I nie rób tego wszystkiego z przymusu. Nie napinaj się, że musisz to czynić. Po prostu uświadom sobie, ile Jezus uczynił dla Ciebie i odpowiedz mu pokornie najlepiej jak potrafisz.
Panie, pomóż mi stale wzrastać w wierze. Chcę kochać Cię więcej i więcej, abym mógł kiedyś spotkać się z Tobą twarzą w twarz w Twoim królestwie.

oraz

One Reply to “Wiara, która zachwyca”

Dodaj komentarz