Jedno słowo zmienia wszystko

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Mt 8, 5-10

Wyobraź sobie powyższą scenę. Wczuj się w rolę setnika, który z głęboką pokorą, wiarą i miłością błaga o uzdrowienie swojego sługi. Zobacz także reakcję Jezusa, który jest poruszony tą postawą. Wołający o pomoc osiąga zamierzony cel, a nawet jest wyróźniony spośród całego Izraela.
Jak wyglądają prośby, które kierujesz do Boga? Czy zanosisz je do Pana ze skruchą i uniżeniem? Czy potrafisz prosić nie tylko za rodziną, przyjaciółmi i bliskimi? Czy z równie wielką miłością i współczuciem błagasz o uzdrowienie nieprzyjaciół? I pytanie kluczowe: czy wierzysz w to, że Jezus jednym słowem może dokonać całkowitego uzdrowienia?
Proś Boga o łaskę wielkiej wiary. On już dzisiaj może okazać Ci swoją łaskawość. Wołaj do Boga nieustannie za chorymi na ciele i duszy. Oddawaj Mu wszystkich przyjaciół i nieprzyjaciół. Módl się z całego serca za osobami, które ranią Cię każdego dnia. Bądź przy tym w pełni zdany na wolę Bożą. Może kiedyś zobaczysz setki ludzi uratowanych dzięki Twojemu wstawiennictwu.
Panie, dziękuję za dzisiejsze słowo, które pogłębia moją wiarę. Błagam Cię z całą pokorą i wiarą o uzdrowienie osób, które codziennie spotykam. Wejrzyj na ich cierpienie i wewnętrzne zniewolenie. Wierzę, że jednym słowem możesz rozerwać ich kajdany. Niech się dzieje Twoja wola.
Dzisiejszy filmik jest dobrą przestrogą dla osób, które mają problem z ranieniem innych poprzez słowa:

One Reply to “Jedno słowo zmienia wszystko”

Dodaj komentarz