Warunek przebaczenia

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień». Mt 6, 7-15

Stań sobie na chwilę w gronie uczniów Jezusa, którzy słyszą od swojego Mistrza wzór modlitwy. Zatrzymaj się nad przebaczeniem, którego pragniesz teraz i na Sądzie Ostatecznym. Usłysz sercem warunek, który powinieneś spełnić, jeśli pragniesz przebaczenia od Boga.

Wyobraź sobie, że stoją przed Tobą wszystkie osoby, które skrzywdziły Cię w całym Twoim życiu. Popatrz na nich z miłością i miłosierdziem. Z miłości do Jezusa Chrystusa i mocą Jego miłości zacznij przebaczać sercem wszystkim wszystko. Wyrzeknij się braku przebaczenia i pomódl się za te biedne osoby, aby już nie czyniły nikomu krzywdy i zrozumiały swoje błędy. Postanów także, że będziesz przebaczał i powierzał Bogu ludzi, którzy zadają Ci ból. Nie żyw do nikogo nienawiści, aby Twoje serce było stale otwarte na Boże przebaczenie. Wszelkie osądy zostaw Stwórcy. Ty po prostu kochaj i przebaczaj. Pamiętaj o swojej biedzie i grzechach, które stale oddajesz Panu w spowiedzi. Dziękuj za Jego wielkie miłosierdzie i cierpliwość do Ciebie – pierwszego grzesznika, którego znasz.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie. Ps 34, 5-7. 16

Zobacz w sobie takiego biedaczka, który stale potrzebuje miłosierdzia. Proś stale o pomoc i wyrwanie z ucisku grzechu. Tylko Jezus może prawdziwie oczyścić Twoje serce i rozpromienić Cię radością. Zapragnij dzisiaj tej lekkości płynącej z łaski uświęcającej. Odnawiaj ją stale w sakramencie pokuty i pojednania. Nie wyobrażaj sobie życia bez karmienia się najprawdziwszym Ciałem Chrystusa.

Panie Jezu, Ty wciąż mnie podnosisz i oczyszczasz. Z Twojego przebaczenia i nieskończonego miłosierdzia wypływa we mnie także przebaczenie do wszystkich osób, które skrzywdziły mnie. Oddaję je Tobie. Błogosław im każdego dnia.

Polecam dzisiaj kilka świadectw przebaczenia:

oraz

oraz

Dodaj komentarz