Skąd wziąć siłę do pojednania?

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Mt 5, 23-25

Iluż ludzi przychodzi do ołtarza, a w sercu ma jakąś zadrę i brak przebaczenia? Czy jesteś jedną z takich osób? A może przestałeś w ogóle przychodzić do kościoła, ponieważ nie potrafisz przebaczyć: księdzu, mamie, tacie, bratu, wujkowi albo komuś, kto zadał Ci największą ranę. Czy czujesz się prawdziwie spętany brakiem przebaczenia? Może zastanawiasz się teraz, jak wyjść z takiej bezsilności.

Dlaczego Jezus tak mocno akcentuje konieczność pojednania się z przeciwnikami? On, który jest pełnią prawdy, wie, że człowiek jest zdolny do prawdziwego przebaczenia, jeśli jest w nim Boża miłość. Bo jak można nie przebaczyć bliźniemu i prosić o przebaczenie Boga w sakramencie pokuty? Przecież Jezus tyle razy już wybaczał mi i Tobie, że powinniśmy być pełni miłosierdzia tak, jak nasz Pan i Zbawiciel. My mamy Go pokornie naśladować. Nie jesteśmy sędziami naszych oprawców. To nie nasza rola. Sądząc ich, robimy sobie krzywdę i jesteśmy ewangelicznymi, nielitościwymi dłużnikami, którym król darował niewyobrażalny dług, a sami potem wtrącamy do lochu braku przebaczenia tych, którzy są nam dłużni małe kwoty. Obyśmy nie byli tak pamiętliwi wobec innych i samych siebie. Bóg jest pełnią miłosierdzia. Przylgnij do Niego całym sobą i nie lękaj się przebaczenia.

Wczoraj na dobranoc otworzyłem fragment z Dzienniczka św. Faustyny:

Pragnę zaufania od swych stworzeń, zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie moje. Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego. 1059

Nie zamykaj się w bólu spowodowanym tym, ile narozrabiałeś w życiu, ilu ludzi skrzywdziłeś i jak mnóstwo krzywd wyrządzono Tobie. Idź do miłosiernego Boga. Wpadnij w Jego ramiona i poczuj pełnię wolności, czystości i lekkości. Twój najlepszy Tata czeka na Ciebie i pragnie przytulić Cię. To przebaczenie pozwoli Ci otworzyć się na prawdziwą miłość do Stwórcy oraz drugiego człowieka;

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. J 13, 34

Panie, dzięki doświadczeniu Twojej miłosiernej miłości opartej na pełnym przebaczeniu – jestem zdolny do prawdziwej miłości. Posługuj się mną tak jak chcesz, abym mógł być narzędziem, które prowadzi do pojednania wielu ludzi. Niech w ten sposób zajaśnieje jeszcze bardziej Twoja chwała.

Dzisiejsze załączniki zawstydzą nie jedną osobę;

oraz

Dodaj komentarz